Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Deze melding verbergen

Disclaimer

Website
Aan de pagina's van de website van Zorgcentra Rivierenland is de grootst mogelijke zorg besteed. Door snelle veranderingen in de zorgsector is het echter mogelijk dat delen van de informatie zijn verouderd of anderszins niet correct zijn. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Zorgcentra Rivierenland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website.  We stellen het op prijs als eventuele onjuistheden worden gemeld. Mocht u onjuistheden signaleren, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze aan ons door te geven?  Elke gebruik van de inhoud en de foto's van de website en/of van de daarbij behorende bijlagen is onrechtmatig jegens SZR.      

E-mailberichten
De inhoud van dit bericht en eventuele bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender direct op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. SZR hecht groot belang aan de kwaliteit van communicatie met haar relaties. Daarom is ons e-mailverkeer via het internet onderworpen aan onder meer de volgende regels. Alle inkomende en uitgaande berichten worden gecheckt op virussen; inkomende berichten met virussen worden geweigerd of pas na desinfectie doorgestuurd aan de geadresseerde, e-mails met attachments met ongebruikelijke of schijnbaar onnuttige extensies worden gefilterd en eerst na verificatie door de beheerder verder gedistribueerd; de inhoud, de verzender, de geadresseerde en de verwerkingstijd van alle inkomende en uitgaande berichten worden geregistreerd in een database.  

Voorts zijn de volgende voorwaarden van toepassing. SZR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van de weigering van inkomende of uitgaande berichten; SZR is niet verplicht de afzender van gefilterde of geïnfecteerde berichten te informeren over de weigering van het inkomende bericht; SZR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van een door of via het e-mailsysteem van SZR verzonden bericht dat een virus blijkt te bevatten. Er kunnen geen wettelijke rechten ontleend worden aan e-mailcorrespondentie van en naar medewerkers van onze organisatie

Stel een vraag

Zorg Adviespunt

Bij het Zorg Adviespunt van SZR kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg en behandeling.   Er werken deskundige cliëntadviseurs, die uit het brede pakket aan producten dat SZR biedt, een passend aanbod kunnen doen. Zij kunnen u snel van de juiste informatie, advies en ondersteuning voorzien en zonodig ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie.

Samen met u zoeken zij naar de beste oplossing. Zij geven advies op maat en brengen daarvoor, mocht dat nodig zijn, ook graag een bezoek bij u thuis.

Het is voor mij belangrijk dat cliënten de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen en dat cliënten tevreden terugkijken op de tijd dat ze zorg hebben ontvangen van SZR.

Saskia Beck Manager Zorg Adviespunt