Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Beeldschermzorg voor cliënten Zorg Thuis

SZR is gestart met beeldschermzorg voor cliënten van Zorg Thuis van SZR. Er is gekozen voor beeldschermzorg met de Compaan, een speciaal hiervoor ingerichte tablet.

Van contact met zorgverleners tot koffie drinken op afstand
Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben. Zorgtechnologie, zoals beeldschermzorg, kan hierbij helpen. Via een beeld- en geluidverbinding kunnen de zorgverleners van SZR beeldbellen met de cliënt en mantelzorgers. Maar de cliënt kan ook beeldbellen met familie en vrienden. En op vrijdag kunnen alle Compaan gebruikers in Nederland meedoen met een bingo of een quiz met echte prijzen.
De cliënt kan nog veel meer met de Compaan. Zo kunnen ze online spelletjes spelen, een kopje koffie drinken op afstand of herinnerd worden aan het innemen van medicijnen. Met de Compaan houden cliënten de regie over hun eigen leven en het kan ervoor zorgen dat zij zich minder eenzaam voelen.

Het Digimaatje helpt
Voor de ouderen die zorg thuis krijgen is technologie vaak niet vanzelfsprekend. Daarom hebben we tijdelijk hulp van een Digimaatje, Emma Vullers. Zij begeleidt de cliënten met het installeren en in gebruik nemen van de Compaan. Ook leert ze de cliënten alle mogelijkheden van de Compaan te gebruiken. Emma is enthousiast: “Ik ben ervan overtuigd dat beeldschermzorg echt een meerwaarde is voor de cliënt én voor de medewerkers van Zorg Thuis. De eerste Companen zijn inmiddels in gebruik genomen en de reacties van cliënten zijn positief. Een helder scherm en duidelijke knoppen. En de wekelijkse (live) Bingo is nu al een succes!”