Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Bezinningstuin Vrijthof geopend

Donderdag 15 oktober is op het terrein van woonzorgcentrum Vrijthof, bij het Hospice de Bezinningstuin ‘Dijkzicht’ geopend. De Bezinningstuin is een plaats waar de bewoners van Vrijthof, de gasten van het Hospice, de revalidanten in Markant en hun familieleden tot rust kunnen komen. Door de ligging van de tuin aan het water met een mooi vergezicht, is de Bezinningstuin een plaats voor mooie ontmoetingen en gesprekken. In de tuin zijn bordjes geplaatst met alledaagse spreuken en gezegdes ter inspiratie.

Kunstwerk
Centraal in de tuin is een kunstwerk geplaatst, genaamd ‘Wave’. Het werk staat symbool voor de loop van ieders leven. Zo zijn in het kunstwerk de hoogte- en dieptepunten herkenbaar, maar ook is er een hart in verwerkt; geen gesloten, maar open hart met alle symboliek van dien. Vanuit een andere invalshoek is een vogel herkenbaar. Het geheel vormt een dynamische beweging die nooit stopt, net zoals de schepping.

Vrienden
De Bezinningstuin is geopend door de voorzitters van de Stichting Vrienden van Vrijthof, Lucien Tros (rechts) en de Stichting Vrienden van het Ziekenhuis, Wouter de Baat. Beide stichtingen hebben, naast de concrete invulling en vormgeving van de tuin, samengewerkt om de financiën rond te krijgen zodat de tuin gerealiseerd kon worden. Door de onthulling van de ‘Wave’ werd de tuin dan ook officieel in gebruik genomen.

Sponsoren
De Bezinningstuin ‘Dijkzicht’ is mogelijk gemaakt door bijdragen van H. van Dijkhuizen Olie & Benzine Tiel, Stichting Roparun, Maatschappij tot NUT van ’t Algemeen departement Tiel en Fundatie voor Christelijke Belangen Tiel.

Foto: Marjon de Lange