Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Eigentijds en flexibel leren in de zorg

Samen met onderwijs- en zorgpartners uit de regio investeert SZR in een nieuw, toekomstbestendig onderwijsmodel voor leren in de zorg, The LearnSpot. Flexibel leren in je eigen tempo en met een eigen leerroute.  

Door subsidie van het ministerie van OCW en bijdragen van onderwijs- en zorgpartners is het mogelijk om de komende vier jaar in regio Rivierenland flink te investeren in The LearnSpot en dat is nodig, omdat er steeds meer behoefte is aan slimmer en flexibeler leren en ontwikkelen in de zorg.

The LearnSpot: flexibel en modulair leren
The LearnSpot is een model voor leren en ontwikkelen in de sector Zorg en Welzijn. Het bestaat uit een online leeromgeving, offline ontmoetingen en leren en een passende begeleiding.

De belangrijkste elementen zijn:
Leren is individueel en flexibel
De leertrajecten sluiten aan op de bestaande kennis en vaardigheden van de student. De leervraag van de student staat centraal. Om dit te kunnen doen, bieden we de lesstof in modules aan. Een module bevat alle theorie- en praktijkonderdelen die de student nodig heeft om een taak te leren. Als de student de module heeft gevolgd, dan kan hij of zij de taak uitvoeren. Modules kunnen gecombineerd worden tot een eigen leerroute.

Leren is praktijkgericht
De praktijk is belangrijk in het leerproces. Werkt iemand in de zorg en mist hij of zij bijvoorbeeld bepaalde kennis en kunde. Of wil hij/zij meer van een taak leren. Dan volgt hij/zij een module die aansluit bij de leervraag.

Leren op tijd en plaats die bij de persoon past
Leren en ontwikkelen moet goed te doen zijn naast het privéleven of het werk. In The LearnSpot kunnen studenten leren op de tijd en de plaats die bij hem/haar past.

Leren doe je niet alleen
Naast digitaal leren, leren studenten ook in de praktijk en door fysieke ontmoetingen met collega’s, medestudenten en deskundigen.

Partners The LearnSpot
Naast SZR, doen ROC Rivor, Avans+, Zorgcentra De Betuwe, Betuwe Zorg, onderwijskundig adviseur Nehem, de motivatie academie en Next Learning Valley mee aan The Learnspot. Daarnaast hebben Santé partners, de regionale V&V -tafel en branchevereniging Actiz steun toegezegd met het ondertekenen van een intentieverklaring.

Voorbereidingen starten na de zomer
Na de zomer starten de voorbereidingen. In 2025 bieden we aan tenminste 1.000 deelnemers persoonlijke leerroutes die aansluiten bij de leervraag van de lerende. Dit resultaat bereiken we stapsgewijs: juni 2022 starten we de pilot voor de BBL-zorg, het jaar daarop voor de BOL-zorgleerlingen en vanaf 2024 voor het hele opleidingsdomein Zorg en Welzijn.