Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Mooie beoordeling inspectie IGJ over Hospice Tiel

Hospice Tiel heeft een mooie beoordeling gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie was zeer tevreden over de persoonlijke zorg, die het Hospice biedt voor mensen in de laatste levensfase. 

Warm, persoonlijk en respectvol 
De inspectie vindt dat de zorgverleners van het Hospice de zorgbehoefte, mogelijkheden en beperkingen van de cliënten goed kennen. En dat zij het belangrijk vinden dat de cliënt zoveel mogelijk eigen regie kan voeren. Cliënten kunnen gaan en staan waar ze willen. En ze kunnen bijvoorbeeld zelf bepalen hoe laat ze naar bed gaan en opstaan. Zorgverleners passen zich aan aan de wensen van de cliënt en behandelen de cliënt met respect. 

Veel aandacht voor familie en naasten 
Het viel de inspectie op dat de medewerkers veel aandacht hebben voor familie en naasten. Zo kan familie blijven slapen. En als ze dat willen, kunnen zij (een deel van de zorg) op zich nemen. Familie voelt zich dan ook betrokken. 

Wij zijn heel blij met deze mooie beoordeling en trots op de medewerkers en vrijwilligers van Hospice Tiel. Want zij zorgen ervoor dat het hospice een warme, vertrouwde omgeving biedt voor cliënten en hun naasten.  

Meer over Hospice Tiel 
Hospice Tiel biedt 24-uurs zorg in de laatste levensfase. Zorg met persoonlijke aandacht, gericht op kwaliteit van leven en waardig sterven. In een vertrouwde, warme omgeving maakt het specialistisch team van het Hospice de laatste levensfase zo comfortabel mogelijk. Het team bestaat uit speciaal geschoolde verpleegkundigen en verzorgenden, een coördinerend arts, een ergotherapeut, een maatschappelijk werker en een geestelijk verzorger. Daarnaast zijn er professionele vrijwilligers van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) die individuele aandacht geven en kleine activiteiten kunnen doen.