Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Praktijk voor ouderengeneeskunde in ECT

Op 1 september is in het ECT in Tiel een nieuwe praktijk voor ouderengeneeskunde gestart. Twee specialisten ouderengeneeskunde van SZR werken in deze praktijk. 

De MESO praktijk biedt zorg aan zeer kwetsbare ouderen met een hoogcomplexe zorgvraag. MESO staat voor Multidisciplinaire Eerstelijnsouderenzorg met een Specialist Ouderengeneeskunde. Het MESO-concept heeft als doel om oudere mensen te ondersteunen in het, desgewenst, zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met zoveel mogelijk kwaliteit van leven. In de MESO-praktijk werken specialisten ouderengeneeskunde samen met geriatrie verpleegkundigen en een secretaresse.

Unieke samenwerking
De MESO-praktijk is aanvullend op de huisartsenpraktijk. Het is een unieke samenwerking in Tiel tussen de specialisten ouderengeneeskunde (SO) Paul van der Lee en Jos van Berkel van SZR, verpleegkundigen van Santé Partners en een secretaresse van het ECT. Samen vormen zij het betrokken praktijkteam dat enkele maanden het complexe deel van de begeleiding van een oudere overneemt als de mogelijkheden van de huisartsenpraktijk ontoereikend zijn.

Pilot
De MESO-praktijk is een proef van drie jaar. Als de proef een succes is dan wordt deze aanpak landelijk ingevoerd.

Op de foto: Het MESO-praktijkteam Tiel, v.l.n.r.  Iris van der Ven (verpleegkundige), Rianne Nieuwhoff (verpleegkundige), Sylvia Hulstein (secretaresse), Jos van Berkel (specialist ouderengeneeskunde) en Paul van der Lee (specialist ouderengeneeskunde)

Wil je meer weten over deze praktijk? Klik dan hier voor het volledige persbericht.