Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Zorg Thuis werkt samen voor betere zorg

De medewerkers van Zorg Thuis van SZR zijn samen met huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers en welzijnswerkers gestart met OZOverbindzorg in Tiel, Geldermalsen en Beesd. Zo krijgen zij de cliënt én zijn netwerk nog beter in beeld.

Wat is OZOverbindzorg?
OZOverbindzorg is een online communicatieplatform, dat zorgt voor een betere afstemming en samenwerking tussen professionals en cliënt. En dat leidt weer tot betere zorg. Via OZOverbindzorg houden de verschillende partijen elkaar op de hoogte. Zo weet iedereen op elk moment wat is afgesproken rond de zorg van een kwetsbare thuiswonende oudere.

Een netwerk van zorgverleners
OZOverbindzorg vormt een netwerk van zorgverleners rondom de cliënt. Binnen dat netwerk kan iedereen vragen stellen, antwoord geven en signalen afgeven. De zorg, het welzijn en alle betrokken partijen zijn hierdoor overzichtelijk in beeld. Iedereen weet wat de status is rondom de zorg en weet wat de volgende stap zou moeten zijn. Deze vorm van samenwerken geeft rust en geeft de cliënt de regie over zijn/haar eigen leven.

Een mantelzorger vertelt: “Ik ben soms best onzeker over de zorg die ik moet leveren. Via OZOverbindzorg kan ik makkelijk een vraag stellen en krijg ik snel een antwoord terug. Dit ervaar ik als zeer prettig en het geeft mij rust”. Ook de medewerkers van Zorg Thuis zijn enthousiast, omdat zij de cliënt èn zijn netwerk beter in beeld krijgen.

Voor wie is OZOverbindzorg?
OZOverbindzorg is er voor alle betrokkenen bij de zorg. De cliënt, jong en oud, staat centraal, maar ook mantelzorgers, familie en vrienden, (zorg)professionals en de gemeente kunnen gebruik maken van dit communicatieplatform. Door alle partijen met elkaar te verbinden wordt de samenwerking verbeterd. En dat zorgt voor een betere zorg.