Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Deze melding verbergen

Een therapeutisch klimaat bij dagbehandeling Vrijthof

Dinsdag 24 november

Een team van verzorgenden en behandelaars staat dagelijks klaar voor de behandeling en begeleiding van de cliënten die de dagbehandeling in Vrijthof bezoeken. Zij hebben samen één doel:  ernaar streven dat de cliënt die de dagbehandeling bezoekt in de thuissituatie beter gaat functioneren. Dit doen ze door een therapeutisch klimaat te creëren binnen de dagbehandeling. Het uitgangspunt is dat de therapie op de dagbehandeling zodanig is, dat dit thuis voortgezet kan worden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het ziektebeeld, maar ook naar de wensen van de cliënt en de situatie thuis. Er is dus altijd sprake van maatwerk.

DagvoorzieningenBetrokkenheid mantelzorger
Ergotherapeut Eveliene van Biemen: “Vaak gaan we naar de cliënt thuis en zien hoe het daar reilt en zeilt”. Dat doet ook de verzorgende van de dagbehandeling.. “Zo maak je kennis met de partner en je merkt dat het communicatielijntje kort wordt. Mensen lopen makkelijker binnen”, aldus eerst verantwoordelijk verzorgende Wendy van de Graaf”.
Samen met de cliënt en de mantelzorger wordt gekeken welk doel de cliënt wil bereiken. Door de mantelzorger er nadrukkelijk bij te betrekken, kunnen realistische doelen gesteld worden. Fysiotherapeut Lineke van Dee:  “Het beeld dat de cliënt heeft van zijn situatie kan nog wel eens anders zijn dan het beeld dat de mantelzorger heeft. De therapie op de dagbehandeling moet aansluiten op de situatie thuis. Indien nodig wordt ook de thuiszorg erbij betrokken”.

Allen voor één
Specialist ouderengeneeskunde Janien van Rossem beoordeelt wat de cliënt aan zorg en behandeling nodig heeft en betrekt de diverse disciplines erbij. Er vinden zorgoverleggen en cliëntgesprekken plaats. Ook in de wandelgangen is er veel overleg. Dit zorgt voor korte lijnen en een grote betrokkenheid. Of, zoals Lineke het treffend verwoord: “Allen voor één”.

Groepsgesprekken
Sinds een half jaar worden op de dagbehandeling groepsgesprekken gehouden met de cliënten. Dit is een lotgenotencontact, waarbij het doel is het vinden van erkenning en herkenning bij elkaar en het vergroten van de mogelijkheden hoe om te gaan met de situatie. Zij praten eenmaal per drie/vier weken onder begeleiding van een medewerker van de dagbehandeling en een psycholoog en/of maatschappelijk werker met elkaar over een bepaald thema. Eigen inbreng van onderwerpen is ook mogelijk. Dat wordt als zeer prettig ervaren. De groep is open, begripvol en heeft respect voor elkaar. Vooral voor afasiecliënten, voor wie dit toch wel confronterend kan zijn, is dat fijn.

Meer cliënten
De dagbehandeling maakt geen onderdeel uit van de zorgpaden. Dat wil naar ons idee niet zeggen dat soms cliënten aansluitend aan een zorgpad niet aan de dagbehandeling zouden kunnen gaan deelnemen. Er is binnen de dagbehandeling ruimte voor nieuwe cliënten. Toch is de instroom van nieuwe cliënten heel beperkt. Goed mogelijk dat veel verwijzers in de veranderde nieuwe regelgeving nog moeilijk de weg weten te vinden naar de dagbehandeling.
Janien: “We willen heel graag meer cliënten. Het is een heel mooi product dat we leveren .

Meer informatie?
Ga naar de dagvoorzieningen

Stel een vraag

Zorg Adviespunt

Bij het Zorg Adviespunt van SZR kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg en behandeling.   Er werken deskundige cliëntadviseurs, die uit het brede pakket aan producten dat SZR biedt, een passend aanbod kunnen doen. Zij kunnen u snel van de juiste informatie, advies en ondersteuning voorzien en zonodig ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie.

Samen met u zoeken zij naar de beste oplossing. Zij geven advies op maat en brengen daarvoor, mocht dat nodig zijn, ook graag een bezoek bij u thuis.

Het is voor mij belangrijk dat cliënten de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen en dat cliënten tevreden terugkijken op de tijd dat ze zorg hebben ontvangen van SZR.

Saskia Beck Manager Zorg Adviespunt