Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Deze melding verbergen

Ontmoetingscentrum Walstede een succes, maar met een onzekere toekomst.

Maandag 6 oktober

Sinds begin september is in Tiel Ontmoetingscentrum Walstede gevestigd. Zorgcentra Rivierenland (SZR) biedt hier ondersteuning, specifiek gericht op mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie en hun mantelzorgers. De vraag is zo groot dat er reeds een wachtlijst is. Maar kunnen deze mensen straks nog terecht in het Ontmoetingscentrum? In 2015 gaat de financiering van de dagvoorziening over naar de gemeente, maar daar is nog veel onduidelijkheid over. Blijft de financiering bestaan en zo ja, hoe gaat dit er dan uitzien?

De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen met hulp van mantelzorg en thuiszorg. Dit vraagt heel veel van mensen. Het is dan fijn om gebruik te kunnen maken van het Ontmoetingscentrum. Maar de financiering van het Ontmoetingscentrum is onzeker en daarmee de toekomst hiervan ook. SZR maakt zich, als zorginstelling, zorgen over deze ontwikkelingen. Er is een grote vraag naar ondersteuning van thuiswonenden ouderen. Voor het Ontmoetingscentrum is al een wachtlijst, terwijl dit pas in september gestart is. Maar wat als de financiering wegvalt? Wat moet er dan gebeuren met de ouderen die thuis moeten blijven, maar wel ondersteuning nodig hebben?   Als zorginstelling wil SZR graag de ondersteuning bieden die mensen nodig hebben.  

Voor meer informatie over het Ontmoetingscentrum of voor andere zorgvragen is het Zorg Adviespunt bereikbaar; T: 0344-671339, E: zorgadviespunt@szr.nl
Stel een vraag

Zorg Adviespunt

Bij het Zorg Adviespunt van SZR kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg en behandeling.   Er werken deskundige cliëntadviseurs, die uit het brede pakket aan producten dat SZR biedt, een passend aanbod kunnen doen. Zij kunnen u snel van de juiste informatie, advies en ondersteuning voorzien en zonodig ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie.

Samen met u zoeken zij naar de beste oplossing. Zij geven advies op maat en brengen daarvoor, mocht dat nodig zijn, ook graag een bezoek bij u thuis.

Het is voor mij belangrijk dat cliënten de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen en dat cliënten tevreden terugkijken op de tijd dat ze zorg hebben ontvangen van SZR.

Saskia Beck Manager Zorg Adviespunt