Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Deze melding verbergen

Samenwerking uitgebreid tussen SZR en VPTZ Rivierenland

Donderdag 3 maart

SZR  heeft recent voor alle locaties een samenwerkingsovereenkomst gesloten met VPTZ Rivierenland (Tiel, Buren & Neder- Betuwe).
VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Er was al een samenwerking voor het Hospice. Nu kunnen de vrijwilligers ten behoeve van de hele organisatie worden ingezet.

De vrijwilligers van VPTZ zijn er om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen. Zij verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden vaak zelf doen of vervangen de mantelzorg. Zoals het klaarmaken van lekkere hapjes, buiten wandelen, een goed gesprek over het leven, maar ook een spelletje doen, voorlezen en gewoon aanwezig zijn zodat de cliënten zich niet alleen voelen.
Of zoals een vrijwilliger onlangs verwoordde: “Er gewoon zijn, dat zegt en is vaak meer dan genoeg”.
De vrijwilligers kunnen op deze manier de kwaliteit van het leven verhogen in iemands laatste levensfase. Bovendien krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen.
De VPTZ vrijwilligers worden voortdurend bijgeschoold. Daardoor kunnen zij  de cliënten en hun naasten optimaal ondersteunen.

Dikkie van Ewijk, locatiemanager Vrijthof: “SZR is blij met deze vrijwilligers die niet alleen een steun zijn voor de cliënten en hun naasten, maar ook voor de medewerkers in de zorg.
Vrijwilligers zijn geen betaalde krachten,  maar zijn evengoed belangrijk in de noodzakelijke zorg. Ze vormen een mooie schakel tussen ziek en midden in het leven staan. Zij nemen immers het “buitenleven van alledag” mee, zodat de cliënt gewoon mens kan zijn en niet alleen maar een zieke.”

Stel een vraag

Zorg Adviespunt

Bij het Zorg Adviespunt van SZR kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg en behandeling.   Er werken deskundige cliëntadviseurs, die uit het brede pakket aan producten dat SZR biedt, een passend aanbod kunnen doen. Zij kunnen u snel van de juiste informatie, advies en ondersteuning voorzien en zonodig ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie.

Samen met u zoeken zij naar de beste oplossing. Zij geven advies op maat en brengen daarvoor, mocht dat nodig zijn, ook graag een bezoek bij u thuis.

Het is voor mij belangrijk dat cliënten de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen en dat cliënten tevreden terugkijken op de tijd dat ze zorg hebben ontvangen van SZR.

Saskia Beck Manager Zorg Adviespunt