Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Deze melding verbergen

Organisatie SZR
Klik hier voor het organogram van SZR.  

Raad van Toezicht
De statuten van Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR) voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De directie bestuurt SZR en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen SZR. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een belangrijke adviesrol richting de directie.
Klik hier voor de visie en werkwijze van de Raad van Toezicht.

SZR hanteert de Zorgbrede Governancecode en de Good Governancecode branche Verpleging & Verzorging (V&V). De Raad van Toezicht toetst haar werkwijze jaarlijks aan de Governancecode.
Voor de honorering van de voorzitter, de secretaris en de leden van de Raad van Toezicht wordt de regeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) als referentiekader gehanteerd.

Samenstelling Raad van Toezicht
De heer drs. R.R.A.(René) van Zijl, voorzitter
Mevrouw ir. J. A. (Judy) Braam, vice-voorzitter
De heer drs. G.G.H. (Frits) Coumans, lid op voordracht van de ondernemingsraad
De heer H. (Henk) Wijgers, lid op voordracht van de cliëntenraden
Mevrouw mr. I.P.C. (Ilona) van Wamel, lid
De heer P.J. (Pieter) Galjé, lid

Commissies Raad van Toezicht
- Remuneratiecommissie (voorzitter: Ilona van Wamel)
- Auditcommissie (voorzitter: Pieter Galjé)
- Commissie Kwaliteit & Veiligheid (voorzitter: Frits Coumans)


Directie

Mevrouw drs. J.E. Rauch, directeur-bestuurder    
Stel een vraag

Zorg Adviespunt

Bij het Zorg Adviespunt van SZR kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg en behandeling.   Er werken deskundige cliëntadviseurs, die uit het brede pakket aan producten dat SZR biedt, een passend aanbod kunnen doen. Zij kunnen u snel van de juiste informatie, advies en ondersteuning voorzien en zonodig ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie.

Samen met u zoeken zij naar de beste oplossing. Zij geven advies op maat en brengen daarvoor, mocht dat nodig zijn, ook graag een bezoek bij u thuis.

Het is voor mij belangrijk dat cliënten de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen en dat cliënten tevreden terugkijken op de tijd dat ze zorg hebben ontvangen van SZR.

Saskia Beck Manager Zorg Adviespunt