Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Deze melding verbergen

Cliëntenraden SZR
Binnen SZR is op elke locatie een cliëntenraad actief. In de cliëntenraden hebben bewoners en/of familieleden/vertegenwoordigers van bewoners zitting. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de bewoners. In de cliëntenraad praten bewoners en vertegenwoordigers mee over de onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Onderwerpen die het dagelijks leven raken.

De advies- en instemmingsbevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd.  De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd een advies uitbrengen over onderwerpen die voor bewoners en cliënten van belang zijn. Voor beslissingen die hen direct raken, heeft de cliëntenraad verzwaard adviesrecht.
Eenmaal per kwartaal overleggen de lokale cliëntenraden gezamenlijk over organisatie brede onderwerpen.
Voor de directie en de locatiemanager is de cliëntenraad een serieuze gesprekspartner voor alle aspecten van de zorgverlening.

Informatie voor deelname aan een cliëntenraad of voor  meer informatie kunt u contact opnemen met de ondersteuner van de cliëntenraden, Elly van Kampen. Zij is van maandag t/m woensdag telefonisch  bereikbaar op 06-46169713 of via e-mail: ekampen@szr.nl

Ondernemingsraad
SZR heeft een centrale Ondernemingsraad die de belangen van de medewerkers van SZR behartigt. In de raad zitten vertegenwoordigers van alle locaties.  De Ondernemingsraad is nauw betrokken bij het beleid van SZR en vergadert maandelijks met de directie.

 

Stel een vraag

Zorg Adviespunt

Bij het Zorg Adviespunt van SZR kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg en behandeling.   Er werken deskundige cliëntadviseurs, die uit het brede pakket aan producten dat SZR biedt, een passend aanbod kunnen doen. Zij kunnen u snel van de juiste informatie, advies en ondersteuning voorzien en zonodig ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie.

Samen met u zoeken zij naar de beste oplossing. Zij geven advies op maat en brengen daarvoor, mocht dat nodig zijn, ook graag een bezoek bij u thuis.

Het is voor mij belangrijk dat cliënten de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen en dat cliënten tevreden terugkijken op de tijd dat ze zorg hebben ontvangen van SZR.

Saskia Beck Manager Zorg Adviespunt