Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Deze melding verbergen

 

Veel gestelde vragen

Hoe kan ik mijn vertegenwoordiging het beste regelen?
Wanneer u de regie over uw leven dreigt te verliezen is het van belang dat anderen u helpen.  De vertegenwoordiger kan op bepaalde momenten  beslissingen voor u nemen. Deze rol wordt meestal vervuld door een partner of naast familielid. Om als vertegenwoordiger te kunnen optreden moet soms het nodige worden geregeld. Voor meer informatie kunt u onderstaand aanklikken:

handreiking eigen regie en vertegenwoordiging_actiz 2015.pdf.pdf

http://www.goedvertegenwoordigd.nl/maatregelen/volmacht-en-levenstestament/toelichting-volmachten/


Moet ik mij kunnen identificeren in de zorg?
De Rijksoverheid zegt hierover het volgende: "Kunt u de zorgverlener geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kan hij de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar. De arts of het ziekenhuis moet alle kosten van de medische behandeling dan op u verhalen. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn. De zorgverlener zal meestal een betalingsregeling met u moeten treffen." Meer informatie? identificatieplicht.pdf 


Regelt SZR mijn overschrijving bij de gemeente?
 
Nee, u bent hiervoor zelf verantwoordelijk. U dient zelf de overschrijving te regelen bij de gemeente waar u komt te wonen. Heeft de gemeente vragen dan kunnen zij altijd (telefonisch) contact opnemen met ons, zodat wij kunnen bevestigen dat u inderdaad bij ons woonachtig bent.  

Heeft mijn moeder/vader in een verpleeghuis/verzorgingshuis nog een identiteitsbewijs (ID) nodig?
Het is wettelijk verplicht om een geldig identiteitsbewijs te hebben, ook voor bewoners van een verpleeghuis/verzorgingshuis. Ook als zij bedlegerig zijn en helemaal niet meer buiten komen. De familie is verantwoordelijk voor het verlengen van het identiteitsbewijs. Als iemand door een lichamelijke of geestelijke beperking geen handtekening (meer) kan zetten, tekent de ambtenaar dat aan op het identiteitsbewijs.

Kan ik mijn verzekeringen (zoals inboedel en aanvullende ziektekostenverzekering) opzeggen?  
Zorgverzekering  
Nee, u bent wettelijk verplicht een eigen basis ziektekostenverzekering aan te houden. De keuze voor een basis en eventueel een aanvullende ziektekostenverzekering hangt af van de kosten voor bijvoorbeeld protheses, brillen, hoorapparaten en dergelijke. Dit is bij iedere zorgverzekeraar verschillend. U moet dus zelf bij de zorgverzekeraar uitzoeken of en zoja welk aanvullend pakket geschikt is.  

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
U wordt aangeraden uw eigen WA verzekering aan te houden.

Inboedelverzekering  
De keuze van wel of geen inboedelverzekering bepaalt u zelf en zal mede afhankelijk zijn van de waarde en de hoeveelheid van de meegebrachte inboedel.

Wanneer mag ik mijn huur opzeggen?  
Zodra er een indicatie voor langdurig verblijf is afgegeven.  

Mag huur opgezegd worden bij een tijdelijke indicatie, hoewel het al zeker is dat het verblijf langdurig wordt?  
Nee, pas als er een indicatie voor langdurig verblijf afgegeven is, mag de huur opgezegd worden.  

Ik wil graag een verklaring waaruit blijkt dat ik hier langdurig ben opgenomen (i.v.m. opzegging verzekeringen, abonnementen etc.). De cliëntenadministratie stelt een verklaring voor u op en deze kunt u opsturen naar de betreffende instantie.  

Hoe hoog is de eigen bijdrage aan het CAK?  
Voor informatie over uw eigen bijdrage dient u contact op te nemen met het CAK. Op de website www.hetcak.nl staat een rekenmodel waarmee u na het invullen van een aantal gegevens een idee krijgt van de hoogte van de eigen bijdrage.  

Hoe is de eigen bijdrage ELV (Eerste Lijns Verblijf) geregeld?
De indicatie ELV valt onder de Zorgverzekeringswet. Als u medicatie gebruikt kan het zijn dat u hierover een eigen bijdrage moet betalen. Dit is hetzelfde geregeld als wanneer u nog thuis woont. 

Waarom moet ik een bankrekeningnummer doorgeven?  
Voor het gebruik van bijvoorbeeld het tv-signaal moet apart betaald worden. Daarvoor gebruikt de financiële administratie het bankrekeningnummer.  

Hoe vindt de toewijzing van aanleunwoningen plaats?
Er hebben wijzigingen plaatsgevonden bij het passend toewijzen van sociale huurwoningen. SZR is verplicht de nieuwe regels te hanteren bij het verhuren van onze aanleunwoningen. Iedereen die een nieuwe huurovereenkomst afsluit met SZR moet voldoen aan de nieuwe regels. Zo zal er altijd een inkomenstoets plaatsvinden.

Meer informatie:
- Uw inkomen & de huurprijs’

Kan ik op rekening aankopen doen binnen SZR?
 
Wij geven uw gegevens door aan de cliëntenadministratie, zodat uw naam in de administratie gezet wordt. Vanaf dan kunt u uw aankopen op rekening doen.  

Wat houdt een zorgzwaartepakket (ZZP) in?  
Een ZZP omvat wonen, zorg, diensten en eventueel ook dagbesteding en behandeling. Er zijn lichte pakketten voor mensen die alleen hulp nodig hebben bij de dagelijkse verzorging. En zware pakketten voor mensen met bijvoorbeeld een ernstige beperking of een zware vorm van dementie. De zorgaanbieder krijgt voor elk ZZP een bedrag. De zorgaanbieder mag een deel van dat bedrag besteden aan gemeenschappelijke voorzieningen. Voor meer informatie over de inhoud van de zorgzwaartepakketen kunt u kijken op www.rijksoverheid.nl  

Hoe lang gaat de revalidatie duren?  
Dit is afhankelijk van hoe het met u gaat. De exacte duur is niet direct vast te stellen. In een van de eerste weken na opname wordt er een streefontslagdatum gepland. De maximale termijn is 6 maanden.  

Hoe vaak krijg ik fysiotherapie?  
Dit is afhankelijk van de zorg- en behandelvraag en wordt in een cliëntbespreking afgesproken.  

Worden cliënten met ontslag gestuurd, zelfs al is het niet haalbaar in de thuissituatie?  
Het kernteam bespreekt in een cliëntbespreking het besluit over externe overplaatsing of ontslag met de cliënt / vertegenwoordiger.   Een cliënt verblijft op de Schakelafdeling en wacht op bijvoorbeeld een plaats in het verpleeghuis.

Kan de cliënt dan tot die tijd op de Schakelafdeling blijven?
Cliënten kunnen niet altijd op de Schakelafdeling blijven. Er wordt altijd gekeken naar een tijdelijke oplossing. Het kan zijn dat de cliënt naar een andere afdeling / locatie overgeplaatst wordt, om daar te wachten tot er een plaats beschikbaar is bij de eerste voorkeur van de cliënt. Dit wordt altijd door het kernteam besproken met de cliënt / vertegenwoordiger.  

Duurt het lang voordat de kleding schoon terugkomt van de wasserij?  
De schone was komt, nadat het is ingeleverd, na 4 tot 7 dagen retour.  

Kan de partner mee eten tijdens de warme maaltijd?  
Ja, dat is mogelijk. De partner dient dit wel minimaal een dag van tevoren aan te geven bij de verpleging. De kosten hiervan bedragen € 6,95.  

Mag ik vanuit de geriatrische revalidatiezorg een dag of nacht naar huis in het weekend?  
Dit is in overleg met de arts en de eerst verantwoordelijk verzorgende mogelijk.  

Mag de cliënt die permanent opgenomen is een dag of een nacht mee naar huis?  Een dag of een nacht naar huis mag in overleg met de arts. Echter het verpleeghuis blijft verantwoordelijk. Mocht er thuis onverhoopt iets gebeuren, dan moet er altijd contact opgenomen worden met het verpleeghuis. Er is van zorg thuis geen inzet mogelijk vanuit de Wlz.  

Hoeveel nachten mag de cliënt per week thuis verblijven?  
Dit zijn maximaal 3 nachten per week.  

Hoe zit het met de wachtlijst; lang / kort?  
Wij kunnen aangeven of op korte of langere termijn plaats is. Wij kunnen echter geen wachtlijstplaats benoemen.  

Mag ik een vrijgekomen plaats weigeren als ik op de wachtlijst sta?  
Dit is mogelijk. De cliëntadviseur zal contact opnemen om plaatsing op de sluimerlijst te bespreken. Dit houdt in dat iemand niet actief meer op de wachtlijst staat.  

Blijf ik bij plaatsing op een 2e voorkeur plaats, op de wachtlijst staan voor een plaats van de 1ste voorkeur?  
Ja, u blijft met aanmelddatum op de wachtlijst staan voor de locatie van 1ste voorkeur.

Hoe is de bereikbaarheid geregeld bij noodsituaties?
Wanneer zich een calamiteit voordoet op één van onze locaties is de verantwoordelijke verpleegkundige van de desbetreffende locatie en het dienstdoende managementteam lid altijd bereikbaar. Zij verzorgen de verdere communicatie naar bewoners, familie en andere betrokkenen.

Stel een vraag

Zorg Adviespunt

Bij het Zorg Adviespunt van SZR kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg en behandeling.   Er werken deskundige cliëntadviseurs, die uit het brede pakket aan producten dat SZR biedt, een passend aanbod kunnen doen. Zij kunnen u snel van de juiste informatie, advies en ondersteuning voorzien en zonodig ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie.

Samen met u zoeken zij naar de beste oplossing. Zij geven advies op maat en brengen daarvoor, mocht dat nodig zijn, ook graag een bezoek bij u thuis.

Het is voor mij belangrijk dat cliënten de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen en dat cliënten tevreden terugkijken op de tijd dat ze zorg hebben ontvangen van SZR.

Saskia Beck Manager Zorg Adviespunt