Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Deze melding verbergen

Algemene voorwaarden & tarieven

Algemene voorwaarden
SZR hanteert de landelijke of gemeentelijke algemene voorwaarden. Hieronder zijn ze per zorgsoort aangegeven.

Algemene voorwaarden Zorg- en Dienstverlening
Algemene voorwaarden Zorg- en Dienstverlening

 Langdurige zorg 
Voorwaarden Zorg met Verblijf
Voorwaarden BOPZ

Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT)
Voorwaarden VPT en MPT

Revalidatie
Voorwaarden Geriatrische Revalidatiezorg

Tijdelijk verblijf
Voorwaarden Eerstelijns verblijf

Zorg Thuis
Voorwaarden Wijkverpleging

WMO
WMO modules

Eigen bijdragen
U betaalt een eigen bijdrage als u in een zorginstelling woont en zorg krijgt (Zorg met verblijf). Ook als u Begeleiding groep/individueel ontvangt via de Wmo, dan betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK.  Met vragen over deze eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK, telefoon 0800-1925 (gratis).
Voor meer informatie zie www.hetcak.nl

Wilt u meer weten over wat de Wlz is en hoe de eigen bijdrage werkt?
Klik op onderstaande afbeelding voor een filmpje.

De Wlz. Zo werkt het..jpg

Eigen bijdragen en tarieven voor aanvullende dienstverlening
Binnen het kader van bovengenoemde algemene voorwaarden hanteert SZR eigen bijdragen en tarieven voor aanvullende dienstverlening.  Deze eigen bijdragen worden door SZR geïnd. Wij publiceren de eigen bijdragen en tarieven, passend bij een open en transparant SZR. De eigen bijdragen en tarieven zijn afgestemd met onze cliëntenraden en zijn gebaseerd op het prijspeil 2019. 

Eerstelijns verblijf
De indicatie ELV valt onder de Zorgverzekeringswet. Als u medicatie gebruikt kan het zijn dat u hierover een eigen bijdrage moet betalen. Dit is hetzelfde geregeld als wanneer u nog thuis woont. 

Daar hebt u recht op
In het document "Voorzieningen in een Wlz-instelling" van Zorginstituut Nederland kunt u lezen op welke veel voorkomende producten en diensten cliënten van een zorginstelling recht hebben, wat de instelling hiervan voor u betaalt en wat u zelf moet betalen.

Wilsverklaring
In een wilsverklaring kunt u verschillende wensen vastleggen. Er zijn geen regels hoe u uw wensen moet opschrijven in een wilsverklaring. Schrijf wel duidelijk op wat u wilt, zodat er bij de arts geen twijfel hierover bestaat. Bijvoorbeeld, behandelplannen, vertegenwoordiging, het levenseinde etc. Voor meer informatie over het opstellen en vastleggen van een wilsverklaring verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Onafhankelijk advies
Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (Met een Wlz-indicatie) kunnen hulp krijgen van een clientondersteuner. Wanneer u behoefte heeft aan onafhankelijk advies kunt u ondersteuning krijgen van MEE en Zorgbelang. Zij zijn onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. Contactgegevens:
MEE: teamvolwassenentiel@meegeldersepoort.nl
Zorgbelang: clientondersteuner@zorgbelanggelderland.nl
Bekijk ook de brochure van Zorgkantoor VGZ.

Reiniging persoonlijke kleding
Aangezien het reinigen van de kleding geen standaard dienstverlening is, zullen de kosten voor het reinigen voor uw rekening komen. U ontvangt hiervoor vierwekelijks een rekening van de wasserij, die het bedrag door middel van automatische incasso van uw rekening zal afschrijven.

Indien er veel was is door vervuiling als gevolg van een chronische aandoening, dan is in bepaalde gevallen een tegemoetkoming van de kosten vanuit de AWBZ mogelijk. Uw teamleider kan u hierover meer informatie geven.
Meer informatie vindt u in deze folder of bij ons Zorg Adviespunt.

De tarieven van LipsPlus vindt u via onderstaande link:
- Tarieven wasservice intramuraal
Tarieven wasservice extramuraal

Bij het Zorg Adviespunt kunt u ook de prijslijsten van LipsPlus wasservice krijgen.

Privacyverklaring
In de Privacyverklaring informeren wij u over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wijze waarop SZR met uw persoonsgegevens omgaat, hoe wij de vertrouwelijkheid van de gegevens waarborgen en welke rechten u als cliënt heeft ten aanzien van het inzien van deze gegevens.

Algemene inkoopvoorwaarden voor de zorg
SZR hanteert bij de inkoop van producten en diensten de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG).

Stel een vraag

Zorg Adviespunt

Bij het Zorg Adviespunt van SZR kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg en behandeling.   Er werken deskundige cliëntadviseurs, die uit het brede pakket aan producten dat SZR biedt, een passend aanbod kunnen doen. Zij kunnen u snel van de juiste informatie, advies en ondersteuning voorzien en zonodig ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie.

Samen met u zoeken zij naar de beste oplossing. Zij geven advies op maat en brengen daarvoor, mocht dat nodig zijn, ook graag een bezoek bij u thuis.

Het is voor mij belangrijk dat cliënten de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen en dat cliënten tevreden terugkijken op de tijd dat ze zorg hebben ontvangen van SZR.

Saskia Beck Manager Zorg Adviespunt