Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De leden van een cliëntenraad zijn cliënten of familie van cliënten. Ook personen met een specifieke deskundigheid of een binding met een van de doelgroepen kunnen lid worden van een cliëntenraad.

SZR heeft vier cliëntenraden:

  • Cliëntenraad Vrijthof
  • Cliëntenraad Walstede en Westerhof
  • Cliëntenraad Ravestein
  • Cliëntenraad Lingehof

Meedenken, meepraten én meebeslissen
De cliëntenraden gaan met de zorgmanagers in gesprek; de raden denken, praten én beslissen mee over goede zorg voor álle bewoners. De cliëntenraden komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Dan bespreekt de raad advies- en instemmingsvragen van de zorgmanager of de directie, de informatie die hij heeft gekregen en andere zaken. Het gaat altijd om onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Een week of twee na zijn vergadering is er een overleg met de zorgmanager.

Vier keer per jaar is er een gemeenschappelijk overleg van de vier cliëntenraden en de directie van SZR. In dat overleg worden de cliëntenraden op de hoogte gehouden van de algemene ontwikkelingen binnen SZR.

De cliëntenraad is een wettelijk verplicht orgaan. De raad heeft dan ook wettelijke rechten en bevoegdheden (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018). Dat betekent dat een cliëntenraad echt een verschil kan maken. Een verschil in de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening aan de bewoners.

Informatie
Wilt u meer weten of vrijblijvend een keer een vergadering van één van de cliëntenraden bijwonen? Dan kunt u contact opnemen met het team ondersteuning cliëntenraden: clientenraden@szr.nl