Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een groep mensen die opkomt voor de belangen van cliënten van SZR. De leden van de cliëntenraad zijn cliënten of vertegenwoordigers van cliënten. Zij praten mee over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Onderwerpen die het dagelijks leven raken.

SZR heeft vier cliëntenraden:

  • Cliëntenraad Vrijthof
  • Cliëntenraad Walstede en Westerhof
  • Cliëntenraad Ravestein
  • Cliëntenraad Lingehof

De cliëntenraad komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar voor overleg. Vier keer per jaar overleggen de vier cliëntenraden gezamenlijk. Voor de directie en de zorgmanagers is de cliëntenraad een serieuze gesprekspartner voor alle aspecten van de zorgverlening.

Advies en instemming
De advies- en instemmingsbevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten van Zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Voor beslissingen die cliënten direct raken, heeft de cliëntenraad verzwaard adviesrecht.

Wilt u informatie of heeft u interesse?
Wilt u meer informatie of heeft u interesse om lid te worden van een van de cliëntenraden van SZR? Dan kunt u contact opnemen met de ondersteuner van de cliëntenraden, Elly van Kampen. Zij is van maandag t/m woensdag bereikbaar via ekampen@szr.nl of via telefoon: 06-46169713.