Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Kwaliteit en cijfers

SZR werkt continu aan de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Kwaliteit is wat de cliënten van SZR waarderen. Daarom meten we vaak wat de cliënten van onze zorg vinden. SZR verantwoordt zich in jaarverslagen.

Kwaliteit en verantwoorde zorg
Cliënten van SZR moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg die wij geven veilig en verantwoord is. Wij doen dit door zorg, behandeling, revalidatie en dienstverlening te bieden van een hoge kwaliteit. Maar ook door een gastvrije omgeving en persoonlijke aandacht voor u en uw familie. Wij streven ernaar dat iedere cliënt zich als uniek persoon gezien, gehoord en ondersteund voelt. Deskundige en betrokken medewerkers zorgen hiervoor.

ZR maakt jaarlijks een Kwaliteitsplan op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Medewerkers en cliëntenraden zijn betrokken bij de totstandkoming hiervan. SZR publiceert ieder jaar een Kwaliteitsjaarverslag.

Meten kwaliteit zorg en dienstverlening
SZR meet op verschillende manieren wat de cliënten van onze zorg en dienstverlening vinden:

  • Om de twee jaar voeren wij een onafhankelijk onderzoek uit onder cliënten en eerste contactpersonen.
  • Wanneer de zorg voor een cliënt stopt, door terugkeer naar huis of door overlijden, sturen wij een vragenlijst naar de cliënt of zijn contactpersoon.
  • SZR is aangesloten bij Zorgkaart Nederland. Op de website van ZorgkaartNederland kunnen cliënten hun ervaring met de zorg van SZR delen.

Jaarrekening 2019
SZR publiceert ieder jaar een jaardocument/jaarrekening. U kunt deze raadplegen via de website jaarverantwoording zorg (Typ bij ‘instellingsnaam’ Zorgcentra Rivierenland en bij ‘plaats’ Tiel).

Personeelssamenstelling
SZR is trots op de organisatie en medewerkers. Daarom laten we zien hoe de personeelssamenstelling eruit ziet. Dit is het vertrekpunt voor gesprekken binnen SZR over de aard van de zorg die verleend wordt en de daarvoor noodzakelijke personeelssamenstelling. Deze gesprekken worden ook in de zorgteams gevoerd. Zo kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt en zijn familie.

Keurmerken

  • HKZ keurmerk: SZR is sinds 2008 in het bezit van het HKZ keurmerk. Hiermee voldoet SZR aan de kwaliteitsnormen voor de zorg.
  • Keurmerk Fixatievrije instelling: SZR heeft in juni 2014 de Waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling met één ster  ontvangen. Dit is een keurmerk voor optimale bewegingsvrijheid voor mensen met dementie.