Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Over de afdeling

U komt wonen op de afdeling Rijnhof. Deze afdeling biedt een veilige woonomgeving voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Er is 24 uur per dag deskundige en liefdevolle zorg aanwezig. Samen met hulp van vrijwilligers en betrokkenheid van uw familie en/of vrienden zorgen we dat u zoveel mogelijk uw eigen leven kunt leiden in uw nieuwe woonomgeving.