Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Vrienden van Vrijthof

Stichting Vrienden van Vrijthof

De Stichting Vrienden van Vrijthof zet zich al meer dan 40 jaar in voor de bewoners van Vrijthof. Zij biedt de bewoners mogelijkheden voor extra ontspanning en recreatie. De stichting financiert juist dié zaken, waarvoor in het centrale zorgcentrumbudget geen ruimte bestaat. Maar die wel heel wenselijk zijn en die het leven van de bewoners aangenamer maken.