Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Wie ziet u op de afdeling?

Op de afdeling komt u in contact met verschillende medewerkers en vrijwilligers. U en uw naasten hebben een vast aanspreekpunt, de contactverzorgende. Is deze niet aanwezig, dan kunt u terecht bij één van de andere zorgmedewerkers. De zorgmedewerkers verplegen en verzorgen u. In de huiskamer zijn regelmatig woonassistenten aanwezig. Zij schenken koffie en thee, spelen spelletjes met u en maken graag een praatje met u. De activiteitenbegeleider van uw afdeling organiseert verschillende activiteiten met en voor de bewoners van uw afdeling. En vrijwilligers helpen mee bij activiteiten of in de huiskamer.

Op de afdeling komen ook specialisten en therapeuten van het behandelcentrum. Om te kijken hoe het met u gaat, voor een gesprek, therapie of voor activiteiten zoals zingen, naar muziek luisteren of een beweegactiviteit. Dit kunnen individuele of groepsactiviteiten zijn.