Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Interessant om te lezen

CAK en eigen bijdrage
Wanneer u bij ons komt wonen betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Hoe hoog deze eigen bijdrage is kunt u hier berekenen.

Wet zorg en dwang (Wzd)
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening zoals dementie. Hier leest u verder over deze wet.

Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Hier leest u wat de Wlz is en hier hoe het werkt.

Persoonsgegevens
In deze Privacyverklaring informeren wij u over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wijze waarop SZR met uw persoonsgegevens omgaat, hoe wij de vertrouwelijkheid van de gegevens waarborgen en welke rechten u als bewoner of cliënt heeft voor het inzien van deze gegevens.