Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Vrijthof. De raad gaat in gesprek met zorgmanagers en directie over onderwerpen zoals bijvoorbeeld voeding, schoonmaak en activiteiten. De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn wettelijk vastgelegd. Daardoor is de raad een serieuze gesprekspartner die kan meepraten, meedenken én meebeslissen.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de cliëntenraad? Ga dan naar deze pagina. Heeft u interesse om lid te worden van een van de cliëntenraden van SZR? Dan kunt u contact opnemen met het team ondersteuning cliëntenraden: clientenraden@szr.nl