Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Medische zorg en behandeling

Medische zorg
Als u bij SZR woont krijgt u de zorg van een medisch behandelaar. Hij neemt de medische zorg van uw huisarts over. De medisch behandelaar stelt in overleg met u en uw naasten een passend behandelplan op. Het team van medisch behandelaars bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, basisartsen en artsen in opleiding.

Behandelteam
De medisch behandelaar is niet uw enige behandelaar als u bij SZR woont. Bij het uitvoeren van het behandelplan maakt de medisch behandelaar gebruik van de deskundigheid van andere behandelaars van het behandelcentrum. Zij vormen samen uw behandelteam. Omdat de behandelaars gezamenlijk vanuit het Behandelcentrum werken maken zij gebruik van elkaars deskundigheid. Zo kan uw hulpvraag door één behandelaar worden beantwoord of door een team van behandelaars.

Multidisciplinair zorgteam
Om u goede zorg, behandeling en ondersteuning te kunnen geven is er een multidisciplinair zorgteam. In dit team werken de medewerkers van de afdeling, de medisch behandelaar en andere behandelaars samen aan uw zorgleefplan. Ze hebben regelmatig overleg over welke zorg, ondersteuning en behandeling u nodig heeft.

Behandelcentrum
In het behandelcentrum van SZR werken medisch behandelaren, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, bewegingsagogen, muziektherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers. Zij hebben een brede kennis en ruime ervaring op het gebied van behandeling en/of begeleiding van ouderen met complexe aandoeningen. Hier leest u meer over het behandelcentrum van SZR.