Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Deze melding verbergen

Acties binnen het antibiotic stewardship tot nu toe

2015
- Schrijven projectplan
- Analyse van inzet van urine kweken binnen behandelproces
- Ontwikkeling ICT mogelijkheden surveillance antibioticumbeleid

2016
- Start doorlopende surveillance van antibioticumgebruik (vanaf 1 januari2016). 
  Bij elk voorschrift wordt de indicatie vermeld en deze informatie wordt gebruikt als 
  spiegelinformatie voor de artsen.
- Surveillance t.a.v. resistentie van bacteriën die urineweginfecties kunnen geven.
  Een jaar lang kweekten we bij elke verdenking van een urineweginfectie de urine.
  (2016-2017).
- Er is gekeken wat artsen doen met urine dipstick uitslagen en hoe dit hun
  handelen beïnvloedt. (2016-2017)

2017
- Nieuw antimicrobieel formularium gemaakt specifiek voor SZR op basis van de
  kweekgegevens uit de surveillance voor urineweginfecties. Welk antibioticum is
  het meest geschikt voor welk soort urineweginfectie?
- Nieuw antibacterieel formularium op basis van regionale informatie (andere
  infectieziekten dan UWI).
- Er is een elektronisch feedbacksysteem ontwikkeld om dokters erop te wijzen als
  ze niet het eerste keuze antibioticum voorschrijven. De effectiviteit van dit
  feedbacksysteem werd middels onderzoek geëvalueerd (2017-2018).
- Er is gekeken naar de mate van overprescriptie van antibiotica voor
  urineweginfecties. Dit door te bekijken in hoeverre antibioticum voorschriften
  voldeden aan bestaande diagnostische criteria.

2018
- Er is een CRP apparaat aangeschaft en in de organisatie zijn afspraken gemaakt
  voor implementatie van het gebruik van deze meter. Verpleegkundigen zijn
  geschoold op gebruik in het kader van de op handen zijnde richtlijn lage
  luchtweginfecties.
- Er is geparticipeerd in het maken van landelijke richtlijnen voor diagnostiek en
  behandeling van lage luchtweginfecties en urineweginfecties (2016-2018). Deze
  richtlijnen worden met een uitgebreid stappenplan in de hele organisatie
  geïmplementeerd. Hierbij wordt actief gebruikt gemaakt van de informatie over
  voorafgaand voorschrijfgedrag. De effecten van dit implementatietraject worden
  geëvalueerd (loopt nog 2018-2019).

 

Stel een vraag

Zorg Adviespunt

Bij het Zorg Adviespunt van SZR kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg en behandeling.   Er werken deskundige cliëntadviseurs, die uit het brede pakket aan producten dat SZR biedt, een passend aanbod kunnen doen. Zij kunnen u snel van de juiste informatie, advies en ondersteuning voorzien en zonodig ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie.

Samen met u zoeken zij naar de beste oplossing. Zij geven advies op maat en brengen daarvoor, mocht dat nodig zijn, ook graag een bezoek bij u thuis.

Het is voor mij belangrijk dat cliënten de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen en dat cliënten tevreden terugkijken op de tijd dat ze zorg hebben ontvangen van SZR.

Saskia Beck Manager Zorg Adviespunt