Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Deze melding verbergen

Het hygiëne actieplan

Achtergronden
Al zo lang we ons kunnen herinneren is er een commissie Hygiëne en Infectiepreventie bij SZR. In het begin produceerde de commissie alleen protocollen en was de commissie niet zichtbaar. Vanaf 2005 werd de commissie actiever. We leerden veel in deze jaren. Een van de zaken die wij leerden is, dat als de aandacht voor het onderwerp verslapt, de hygiëne en infectiepreventie naar de achtergrond verdwijnt.

Weerstanden
Hygiëne en infectiepreventie in de langdurige zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch zijn er voor- en tegenstanders. Er zijn mensen die zich afvragen of het wel nodig is, want thuis doe je ook niet zo moeilijk. Telkens moeten we de boodschap uitdragen dat, als er veel zieke mensen dicht op elkaar wonen, dit grote risico’s met zich meebrengt voor verspreiding van micro-organismen en dat dit wel degelijk anders is dan thuis.

Aandacht verslapt
In 2014-2015 staken we veel tijd in handhygiëne. We gaven scholing aan alle medewerkers op de zorgafdelingen. We plaatsten overal alcoholdispensers. Acht maanden lang stuurden we de medewerkers fysieke kleinigheden als reminder. Op deze manier werden de medewerkers eraan herinnerd om handhygiëne toe te passen op de bekende 5 momenten. Helaas, eind 2016 leek het alsof de effecten van die campagne al weer waren weggeëbd.

Vanaf midden 2017 wisten we dat er binnen SZR sprake was van een hoog resistentiepercentage bij de bacteriën die de urineweginfecties kunnen veroorzaken. Dit was voor ons een reden om goed te kijken hoe we overdracht van resistente problemen kunnen voorkomen. De infectiecommissie kwam tot de conclusie dat de protocollen goed te vinden waren in het digitale documentmanagementsysteem iDocument. Maar dat ze niet goed waren geïmplementeerd. De commissie had jarenlang aan de teamleiders gevraagd om op hun afdelingen aandacht te besteden aan goede infectiepreventie en alle bijbehorende protocollen. De één deed dit met passie en de ander niet. De kennis van de medewerkers van de diverse protocollen bleef beperkt en er werd vaak niet naar gehandeld. Er werd besloten om de Grote hygiënecampagne te starten als ‘never ending story”.

- De grote hygiënecampagne: een never ending story
- Werkwijze hygiënecampagne
- Effect evaluatie hygiënecampagne
- Presentaties
- Publicaties
- Richtlijnen

Stel een vraag

Zorg Adviespunt

Bij het Zorg Adviespunt van SZR kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg en behandeling.   Er werken deskundige cliëntadviseurs, die uit het brede pakket aan producten dat SZR biedt, een passend aanbod kunnen doen. Zij kunnen u snel van de juiste informatie, advies en ondersteuning voorzien en zonodig ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie.

Samen met u zoeken zij naar de beste oplossing. Zij geven advies op maat en brengen daarvoor, mocht dat nodig zijn, ook graag een bezoek bij u thuis.

Het is voor mij belangrijk dat cliënten de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen en dat cliënten tevreden terugkijken op de tijd dat ze zorg hebben ontvangen van SZR.

Saskia Beck Manager Zorg Adviespunt