Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Deze melding verbergen

Effect evaluatie

1. Vanaf 2016 maken handhygiëne, persoonlijke hygiëne en bepaalde randvoorwaarden voor hygiënisch werken onderdeel uit van het standaard auditprogramma op de afdelingen van SZR. Elk jaar worden op basis daarvan verbeterpunten aangereikt aan de hygiënecommissie.

2. Vanaf 2017 is er 2 maal per jaar een punt prevalentie meting van zorginfecties in maart en oktober. Deze loopt synchroon met de metingen die er gedaan worden bij de SNIV. En verloopt grotendeels met diezelfde infectiedefinities, zodat voor onszelf vergelijking met landelijke gegevens mogelijk is. Er is ervoor gekozen om vanaf het begin bij urineweginfecties ook symptomen te registreren. Hierdoor kunnen we corrigeren voor de nieuwe criteria die zijn ingegaan vanaf oktober 2018 en zien of de resultaten vergelijkbaar blijven. De commissie heeft besloten om deze metingen in eigen beheer te doen, omdat we de organisatie al overspoelen met heel veel acties op dit gebied. Hierdoor hoeven de voor SZR toch al bekende organisatiespecifieke kernmerken niet te worden ingevuld en kunnen de artsen dit zonder tussenkomst van de verzorging afhandelen.

3. Enquête over hygiënisch werken: In oktober 2017 en oktober 2018 vroegen we er aan alle mensen van zorg- en behandeldiensten om enquêtes in te vullen. De vragen gingen over handhygiëne, persoonlijke hygiëne en omgang met verpleegkundige materialen. Er zal worden geëvalueerd wat de effecten zijn van de hygiënecampagne van het afgelopen jaar.

Hoe nu verder?
Er is nog een aantal onderwerpen die de moeite waard zijn om met een postercampagne onder de aandacht te brengen. Als deze aan bod zijn gekomen, dan denken wij dat het tijd is voor iets nieuws. Het effect van de posters is meer kennis bij medewerkers op de afdelingen, maar leidt meer kennis tot beter handelen? Eén ding is zeker, een hygiënecampagne is een “Never ending story”. Wij zijn al weer druk op zoek naar een nieuw concept. In het najaar van 2018 gaat de commissie een nieuw plan maken voor de komende periode. We hopen dat we dan weer een ander vernieuwend concept kunnen presenteren

- De grote hygiënecampagne: een never ending story
- Werkwijze hygiënecampagne

Stel een vraag

Zorg Adviespunt

Bij het Zorg Adviespunt van SZR kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg en behandeling.   Er werken deskundige cliëntadviseurs, die uit het brede pakket aan producten dat SZR biedt, een passend aanbod kunnen doen. Zij kunnen u snel van de juiste informatie, advies en ondersteuning voorzien en zonodig ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie.

Samen met u zoeken zij naar de beste oplossing. Zij geven advies op maat en brengen daarvoor, mocht dat nodig zijn, ook graag een bezoek bij u thuis.

Het is voor mij belangrijk dat cliënten de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen en dat cliënten tevreden terugkijken op de tijd dat ze zorg hebben ontvangen van SZR.

Saskia Beck Manager Zorg Adviespunt