Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Deze melding verbergen

In 2016 heeft SZR een  onderzoek gehouden onder mantelzorgers en medewerkers met als doel om inzicht te krijgen hoe mantelzorgers en medewerkers aankijken tegen de samenwerking; wat goed gaat en waar is verbetering nodig. Hieronder kunt u de resultaten lezen:

uitslag enquete mantelzorg.png

Samen zorgen – voor SZR vanzelfsprekend 
Het zorgen heeft ze niet van een vreemde. Naast haar werk als woonzorgmedewerker bij SZR is Elise van Tricht - Romijn ook mantelzorger voor haar moeder Lies Romijn. Moeder Lies woont in Westerhof, een kleinschalige woonomgeving voor mensen met dementie in De Vier Gravinnen in Tiel West.
“Mijn moeder heeft van jongs af aan gezorgd. Naast haar werk vroeger bij maatschappij De Betuwe in Tiel - van Flipje en de jam-  hielp ze mee in het drukke huishouden met 8 kinderen en verzorgde ze het vee en de moestuin.

Het zorgen zit in ons bloed
Elise: “Mijn zus Marian, mijn broer Henk  en ik hielpen al vroeg mee thuis. Het zorgen zit ons in het bloed. Ik kom vaak in Westerhof. Regelmatig kook ik, vrijwillig, voor de bewoners van Westerhof. Ze vinden het geweldig. Ze ruiken het eten en denken gelijk aan thuis.”
Als mantelzorger doet Elise, samen met haar zus, veel voor haar moeder. “Ik doe de was, regel de financiële zaken, ben bewindvoerder en mentor. Ik betrek mijn moeder bij alles wat ik voor haar doe.”

Samen Zorgen
Wij zijn blij met mantelzorgers als Elise. Zij kennen hun naaste het beste en weten hoe hij of zij de zorg het liefst wil ontvangen. Daarom stimuleren wij de inbreng van de mantelzorger. Mantelzorgers en beroepsmatige verzorgers zien wij als partners in de zorg. Daar horen goede afspraken bij, het uitspreken van wederzijdse verwachtingen en respect voor elkaars positie. En natuurlijk goede communicatie en uitwisseling van informatie. 

Mantelzorgers worden vanaf het begin van de zorgverlening bij de zorg betrokken. ‘Samen zorgen’ is daarbij het uitgangspunt. We bespreken met hen welke taken zij kunnen én willen uitvoeren.  Ook worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor mantelzorgers, vaak samen met de lokale steunpunten mantelzorg. Bijeenkomsten waar informatie en tips worden gegeven, maar waar mantelzorgers ook herkenning en steun vinden bij lotgenoten.
Want mantelzorg kan zwaar zijn, ook als de naaste in een zorginstelling komt wonen.

Elise met haar moeder mevrouw Romijn
Stel een vraag

Zorg Adviespunt

Bij het Zorg Adviespunt van SZR kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg en behandeling.   Er werken deskundige cliëntadviseurs, die uit het brede pakket aan producten dat SZR biedt, een passend aanbod kunnen doen. Zij kunnen u snel van de juiste informatie, advies en ondersteuning voorzien en zonodig ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie.

Samen met u zoeken zij naar de beste oplossing. Zij geven advies op maat en brengen daarvoor, mocht dat nodig zijn, ook graag een bezoek bij u thuis.

Het is voor mij belangrijk dat cliënten de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen en dat cliënten tevreden terugkijken op de tijd dat ze zorg hebben ontvangen van SZR.

Saskia Beck Manager Zorg Adviespunt