Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Geestelijke verzorging

Verhuizen naar een zorginstelling heeft een grote impact op de cliënt en vaak ook op de naaste familie. Bij ingrijpende gebeurtenissen komen er soms levensvragen naar boven. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met deze verandering, met afhankelijkheid, en met afscheid nemen. Wij vinden het belangrijk daar aandacht voor te hebben. Om samen met u stil te staan bij wat u overkomt en te praten over wat u bezighoudt. En misschien opnieuw te ontdekken wie u bent in deze nieuwe situatie en hoe u invulling geeft aan uw leven nu. 

Die aandacht krijgt u misschien van anderen; van familie of vrienden. Maar het kan ook prettig zijn om te praten met iemand ‘van buiten’. Uw eigen beleving en de wijze waarop u in het leven staat zijn leidraad. Een gesprek met een geestelijk verzorger is altijd vertrouwelijk. 

Waarmee kan de  geestelijke verzorger u helpen? 
De geestelijk verzorgers kunnen u helpen met:  

  • Een gesprek van mens tot mens
  • Gesprekken over uw levensverhaal of over levens- en geloofsvragen
  • Aandacht voor de gevoelens en de vragen die opkomen rondom ziekte en afhankelijkheid 
  • Verheldering van levenskeuzes
  • Begeleiding bij het onder ogen zien van het levenseinde
  • Rituelen en vieringen rondom een afscheid en andere levensmomenten. 

De geestelijk verzorgers organiseren ook kleinschalige groepsbijeenkomsten, afgestemd op de cliënten. Daarnaast gaan ze voor in kerkdiensten en vieringen op feestdagen. 

Een afspraak of vragen?
Neem gerust contact met ons op

Wij zijn er voor begeleiding van levensvragen.