Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Disclaimer

Aan de pagina’s van de website van SZR is de grootst mogelijke zorg besteed. Door snelle veranderingen in de zorgsector is het echter mogelijk dat delen van de informatie zijn verouderd of anderszins niet correct zijn. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. SZR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de website.  We stellen het op prijs als eventuele onjuistheden worden gemeld. Mocht u onjuistheden signaleren, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze aan ons door te geven?  Elk gebruik van de inhoud en de foto’s van de website en/of van de daarbij behorende bijlagen is onrechtmatig jegens SZR.