Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Hospice

Zorg in de laatste levensfase. Juist op zo’n kwetsbaar moment is het belangrijk dat u de beste zorg krijgt. Bij Hospice Tiel bieden wij persoonlijke aandacht, gericht op kwaliteit van leven en waardig sterven.

In een vertrouwde, warme omgeving probeert ons specialistisch team het u zo comfortabel mogelijk te maken. Het team bestaat uit speciaal geschoolde verpleegkundigen en verzorgenden, een coördinerend arts, een ergotherapeut, een maatschappelijk werker en een geestelijk verzorger. Daarnaast zijn er vrijwilligers die u individuele aandacht geven en kleine activiteiten met u kunnen ondernemen.

Hospice Tiel is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied.

Vraag?
Bel ons Zorg Adviespunt

Voor al uw vragen over zorg, behandeling en begeleiding.