Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Carillon Vrijthof klinkt weer als een klok

Donderdag 16 september is het carillon van woonzorgcentrum Vrijthof na een restauratie officieel in gebruik genomen. Tijdens een onderhoudsbeurt bleek dat het carillon aan renovatie toe was. De Stichting Vrienden van Vrijthof nam het initiatief om hiervoor fondsen te werven. Samen met de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis en SZR financierde de stichting de renovatie.

“Het carillon van Vrijthof verspreidt met haar klanken optimisme en troost. Reden genoeg dus om feestelijk stil te staan bij het opnieuw in gebruik nemen ervan”, vertelt Lucien Tros van de Stichting Vrienden van Vrijthof.