Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Koppelbedden voor SZR dankzij Roparun

Dankzij de inzet van Roparun heeft SZR 3 koppelbedden gekregen voor de locaties Vrijthof, Ravestein en Hospice. Door het koppelbed kunnen naasten van cliënten die bij SZR verblijven dicht bij hun familielid blijven slapen. Even tegen elkaar aankruipen, elkaars hand vasthouden, samen naar mooie muziek luisteren of afscheid nemen van elkaar.

Wat is een koppelbed?
Een koppelbed is een logeerbed wat van een eenpersoons hoog-laag zorgbed in een handomdraai een volwaardig tweepersoonsbed maakt. Op deze manier is het mogelijk om, ook wanneer een naaste in een zorgomgeving moet verblijven, nog fysiek dichtbij diegene te zijn. Wanneer mensen ziek zijn, revalideren of niet meer bij elkaar wonen is nabijheid belangrijker dan ooit. SZR is blij met de bedden en hoopt dat er veel gebruikt van gemaakt gaat worden.

Wat is de Roparun? 
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs, Bremen en Almelo naar Rotterdam om geld in te zamelen voor projecten die het leven van mensen met kanker kunnen veraangenamen. Stichting Roparun beheert de gelden die worden ingezameld door de deelname van meer dan driehonderd teams aan de Roparun. Het geld gaat naar verschillende grote en kleine doelen gericht op ondersteunende zorg aan mensen met kanker en hun naasten Zie www.roparun.nl 

Teamleden van de teams 127 en 166 kwamen de cheque overhandigen.