Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

SZR bouwt aan de toekomst

De raad van toezicht van SZR heeft het strategisch vastgoedplan van SZR goedgekeurd, na positieve adviezen van de cliëntenraden, de ondernemingsraad en de professionele adviesraad. In het strategisch vastgoedplan staan de toekomstplannen voor de gebouwen van SZR.

De verpleeghuiszorg verandert sterk. Het beleid van de overheid is erop gericht dat meer ouderen langer thuis blijven wonen en daar ook, wanneer nodig, zwaardere zorg ontvangen. SZR bereidt zich daarom voor op een sterk veranderende verpleeghuiszorg. De zorg in het verpleeghuis wordt complexer en zeer specialistisch. Bij SZR wonen binnenkort vrijwel alleen nog cliënten met vergevorderde dementie, en eventueel bijkomende aandoeningen. Zij verblijven steeds korter in het verpleeghuis.

Anders wonen en werken – van vijf locaties naar twee nieuwbouwlocaties
De veranderingen in de verpleeghuiszorg vragen om nieuwe manieren van wonen én werken, in passende gebouwen. SZR verhuist daarom van de huidige vijf locaties naar twee nieuwbouwlocaties. Dit doen we binnen nu en tien jaar. Het plan is om de twee nieuwbouwlocaties te realiseren op het terrein van Vrijthof in Tiel en op het terrein van Ravestein in Geldermalsen. De nieuwbouw op het terrein van Ravestein heeft hierbij de hoogste prioriteit.

Aantal cliënten en medewerkers verandert niet
Wij nemen straks alleen afscheid van gebouwen, niet van mensen. Wanneer de nieuwbouw klaar is voor gebruik, krijgen alle cliënten, medewerkers en vrijwilligers de mogelijkheid om mee te verhuizen.  

Voorbereidingen gestart
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw op het terrein van Ravestein in Geldermalsen gestart. Medewerkers en cliëntenraden worden nauw betrokken bij de plannen. Zo werken we samen aan goede ouderenzorg en een fijne werkomgeving, ook in de toekomst.