Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over SZR. Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u altijd ons Zorg Adviespunt bellen via 0800-0588. Een e-mail sturen kan ook naar zorgadviespunt@szr.nl

 • Verblijf bij SZR

  Regelt SZR mijn overschrijving bij de gemeente als ik naar SZR ga verhuizen?
  Nee, dit moet u zelf doen. U schrijft u in bij de gemeente waar u gaat wonen. Dat kan via de website van de gemeente. Wil de gemeente van u een bewijs dat u woont bij SZR? Bel dan ons Zorg Adviespunt en vraag om de brief “duurzaam verblijf”.

  Kan ik een verklaring krijgen waaruit blijkt dat ik voor langere tijd bij SZR woon?
  Een verklaring “duurzaam verblijf” vraagt u aan bij ons Zorg Adviespunt.

  Waarom wil SZR mijn bankrekeningnummer weten?
  Voor een paar diensten moet u zelf betalen. Denk bijvoorbeeld aan het TV-signaal. De afdeling financiële administratie gebruikt hiervoor uw bankrekeningnummer.

  Kan ik op rekening kopen bij SZR?
  U kunt op rekening kopen. De cliëntenadministratie regelt dit voor u.

  Hoeveel tijd heeft de wasserij nodig om mijn kleren te wassen?
  Na vier tot zeven dagen krijgt u uw schone was weer terug.

 • Revalideren en behandeling

  Hoe lang duurt de revalidatie?
  Tijdens het opnamegesprek kunnen wij u nog niet vertellen hoe lang uw revalidatie zal duren. De datum wanneer u naar huis kunt hoort u, indien nodig, tijdens een voortgangsgesprek in de eerste weken na uw opname. 

  Kan ik in het weekend een dag of nacht naar huis?
  Dit gaat in overleg met de specialist ouderengeneeskunde.

  Hoe vaak krijg ik een behandeling zoals fysiotherapie of ergotherapie?
  U bespreekt dit met uw therapeuten.

 • Wachtlijst

  Hoe lang is de wachtlijst?
  De medewerkers van ons Zorg Adviespunt kunnen u vertellen hoe lang het ongeveer duurt voordat u in een woonzorgcentrum van SZR terecht kunt.

  Kan ik een aangeboden plaats weigeren?
  Ja, u kunt een plaats weigeren. U bespreekt met een medewerker van het Zorg Adviespunt wat mogelijkheden.

  Als ik word opgenomen op de locatie van mijn tweede voorkeur, blijf ik dan op de wachtlijst staan voor mijn voorkeurslocatie?
  Ja, u blijft met de datum van aanmelding op de wachtlijst staan van uw voorkeurslocatie.

 • Huren

  Wanneer kan ik de huur van mijn huis/appartement opzeggen?  
  Zodra u bij SZR woont én u een indicatie heeft voor langdurig verblijf kunt u de huur opzeggen.

  Kan ik de huur opzeggen bij een tijdelijke indicatie als ik verwacht dat het verblijf langdurig wordt?
  U kunt de huur niet opzeggen.

 • Ontslag en tijdelijk naar huis

  Ik woon permanent op een locatie van SZR. Kan ik een dag of nacht naar huis in het weekend?
  Dit gaat altijd in overleg met de specialist ouderengeneeskunde, SZR is namelijk verantwoordelijk voor uw zorg. Mocht er thuis iets gebeuren, dan neemt u contact op met SZR. U kunt niet om hulp vragen van thuiszorg. Dit krijgt u niet vergoed.

  Hoeveel nachten per week mag ik naar huis?
  U mag maximaal 3 nachten per week naar huis.

  Ga ik met ontslag als de thuissituatie het niet toelaat?
  De zorgmedewerkers en behandelaren bespreken dit met u en/of uw vertegenwoordiger.

 • Partner en familie

  Kan mijn partner mee-eten?
  Ja uw partner kan mee-eten. Een warme maaltijd kost € 6,95. Als uw partner wil mee-eten dan geeft hij of zij dit minimaal 24 uur van tevoren door aan een zorgmedewerker van uw afdeling.

  Kan mijn partner blijven slapen op het Hospice?
  Uw partner kan blijven slapen op het Hospice. Een medewerker van het Hospice vertelt u er graag meer over.

 • Kosten en vergoedingen

  Hoe hoog is mijn eigen bijdrage van het CAK?
  Voor informatie over uw eigen bijdrage kunt u contact op met het CAK. Op hun website kunt u de eigen bijdrage berekenen.

 • Verzekeringen

  Met welke zorgverzekeraar heeft SZR een contract voor het jaar 2024?
  SZR heeft voor alle zorg en behandeling die SZR biedt een contract afgesloten met het Zorgkantoor of de zorgverzekeraars.
  Dit is met uitzondering van zorg en behandeling die valt onder geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (GZSP) bij Caresq.

  Caresq verzorgt de zorginkoop voor de verzekerden van EUCARE en Aevitae. Helaas heeft SZR geen contract kunnen afsluiten met Caresq voor GZSP zorg en behandeling. Caresq vergoedt de zorg volgens uw verzekeringsvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. Dit betekent meestal dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Wilt u GZSP-zorg en behandeling van SZR? Neem dan eerst contact op met Caresq of dit vergoed wordt.

  Kan ik mijn zorgverzekering, WA verzekering en inboedelverzekering opzeggen?

  • Zorgverzekering: Deze verzekering moet u houden. De WLZ vergoedt niet alle zorg, bijvoorbeeld ziekenhuiszorg. Of een aanvullende verzekering nodig is, is afhankelijk van de kosten voor protheses, brillen, hoorapparaten en dergelijke.
  • WA verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid): U moet uw eigen verzekering houden.
  • Inboedelverzekering: Uw inboedelverzekering mag u opzeggen. SZR heeft een collectieve inboedelverzekering afgesloten. Neemt u waardevolle zaken zoals sieraden of een klok mee? Deze zaken moet u zelf verzekeren.
 • ZZP

  Wat is een ZZP?
  Een ZZP (Zorg Zwaarte Pakket) beschrijft de ondersteuning of zorg die u nodig heeft als u niet zelfstandig thuis kunt wonen. Er is een ZZP voor mensen die alleen hulp nodig hebben bij de dagelijkse verzorging. Maar er is ook een ZZP voor mensen met bijvoorbeeld een ernstige beperking of een zware vorm van dementie. Voor meer informatie over de inhoud van de ZZP’s kunt u kijken op de website van de overheid.