Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar staan wij voor?

Ons doel is kwaliteit toevoegen aan het leven van kwetsbare ouderen en mensen met een complexe zorgvraag. Dit doen we door zorg, behandeling en revalidatie. Cliënten, familie en verwijzers kiezen voor SZR, omdat wij dit goed regelen in een prettige sfeer. Zij vinden onze organisatie gastvrij, betrokken en deskundig. Dat zij op ons kunnen rekenen is voor hen al een hele zorg minder.

Visie
Onze visie op zorgverlening is:

  • Aandacht voor de cliënt
  • Eigen regie voorop
  • Ondersteuning en hulp waar nodig
  • Familie en vrienden (mantelzorgers) doen ertoe
  • Het beleven van gastvrije, betrokken en deskundige zorg.

Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn gastvrij, betrokken en deskundig.

Kernactiviteiten
Wij bieden zorg en behandeling binnen en buiten de woonzorgcentra. Dit doen we voor ouderen die langdurig lichamelijke zorg, geriatrische revalidatie of palliatieve zorg nodig hebben. En voor mensen met psychogeriatrische klachten.

Strategische koers 2020-2025
SZR heeft de strategische koers 2020-2025 vastgesteld. Hiermee geven wij aan welke richting wij op willen in de komende jaren.
(N.B.: klik in het bestand om alle doelen en opgaven te zien)