Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Vrienden van Walstede en Westerhof

Walstede en Westerhof hebben een actieve stichting Vrienden van Walstede en Westerhof. Zij werven fondsen en donateurs die het verblijf van de cliënten veraangenamen. Denk hierbij aan ontspanningsactiviteiten, uitstapjes etc. Wilt u meer informatie of wilt u hen steunen? De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Doelstelling
De Stichting Vrienden van Walstede en Westerhof heeft ten doel:
het bevorderen van het welzijn van de bewoners op de locatie Walstede en
Westerhof te Tiel vallende onder de Stichting Zorgcentra Rivierenland. Zij wil daartoe activiteiten ontplooien op die gebieden, welke op genoemde locaties, binnen de daarvoor geldende budgetten, niet kunnen worden uitgevoerd. Om dit doel te bereiken zal het bestuur nauw overleggen met de leidinggevende van genoemde locaties. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De Stichting Vrienden van Walstede en Westerhof ontvangt gelden uit donaties en een enkele maal uit een legaat. Voorheen werd van de rente van de liggende gelden jaarlijks activiteiten gefinancierd die niet uit het reguliere budget kunnen worden betaald. Waar dat eerst nog wel eens busreisjes waren, worden de activiteiten nu veelal in huis of op het terras gehouden. Nu de rente zo laag staat gebruiken we de donaties voor ons doel. De afgelopen jaren is gekozen om wat duurdere zaken aan te schaffen zoals een duo-fiets, een biljart, een fiets met beeldscherm waarmee op beeld bijvoorbeeld door Tiel gefietst kan worden. Ook voor de Driedaagse waar veel bewoners aan meedoen in de rolstoel, is een flink bedrag beschikbaar.

Jaarverslag Vrienden van Walstede en Westerhof

 • Contactgegevens

  Stichting Vrienden van Walstede en Westerhof
  RSIN: S 059531
  Fiscaal nummer: 8091.48.377 Rabobank nr. 1511.90.089

  Contactadressen:
  Hr. T. Bergacker, Gasthuislingelaan 102, 4002 AE Tiel
  Mw. M.C. van Amersvoort-Praat, Kwelkade 5a, 4001 RK Tiel

  Leden:
  dhr. Ferry Noothout, voorzitter
  dhr. Ton Bergacker, penningmeester
  Mw. Mya van Amersvoort-Praat, secretaris
  Mw. Heleen Schoots-Wilke
  Mw. Marleen van IJzendoorn-van Vliet

  Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.