Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Bezoek

Bezoekers zijn van harte welkom. We vragen u om rekening te houden met de zorg- en rustmomenten en tijden voor therapie en maaltijden. Dit is belangrijk voor uw herstel.

De zorg- en rustmomenten zijn tussen: 
* 12.00 – 14.30 uur 
* 17.00 – 18.00 uur 

Therapie
Soms heeft u therapie als u bezoek krijgt. In dat geval gaat therapie altijd voor. Uw bezoek kan dan wachten op uw kamer of in het restaurant van Vrijthof. U kan ook met de therapeut overleggen of uw bezoek bij de therapie mag zijn.