Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Maatschappelijk werk

Een chronische aandoening, een tijdelijke verergering van de ziekte, kortdurende of blijvende opname; dit alles kan van invloed zijn op u, uw partner, uw gezin en uw omgeving. Deze ingrijpende gebeurtenissen kunnen zorgen voor psychosociale en praktische vragen. De maatschappelijk werkers van SZR helpen en ondersteunen u bij deze vragen, zodat u de draad weer kunt oppakken.    

Wat doet maatschappelijk werk? 

 • Begeleiding bij vragen die samenhangen met opname binnen het verpleeghuis (revalidatie en langdurige zorg). 
 • Begeleiding van u en/of uw mantelzorgers bij een langdurige of chronische ziekte, verlies van gezondheid, toekomstperspectief of beperking. 
 • Begeleiding bij het vinden van een nieuw evenwicht in uw veranderde situatie. 
 • Informatie en advies en bemiddeling met externe instanties.  
 • Een signalerende rol, onder andere bij overbelasting mantelzorger, ouderenmishandeling, alcoholgebruik en dergelijken. 

SZR beschikt over een team van maatschappelijk werkers. Zij maken deel uit van het behandelteam van SZR en werken intensief samen met de andere behandelaars. Op deze manier draagt de maatschappelijk werker  mede zorg  voor de best mogelijke behandeling 

 • Voor wie?

  De maatschappelijk werker is er voor cliënten van SZR. Ook familieleden en mantelzorgers van cliënten van SZR kunnen een beroep doen op de maatschappelijk werker. Wanneer u als thuiswonend cliënt, mantelzorger of familie gebruik wil maken van de deskundigheid van de verpleeghuis maatschappelijk werker, dan zijn er kosten aan verbonden.

 • Hoe regelt u een afspraak?

  U en uw familie kunnen zelf contact opnemen met de maatschappelijk werker. Ook de behandelend arts of eerst verantwoordelijk verzorgende kan het maatschappelijk werk bij u voorstellen of inschakelen

Een afspraak of vragen?
Bel ons Behandelcentrum

Wij zijn er voor al uw vragen over behandeling, therapie en begeleiding.