Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Revalidatie

Heeft u na een ziekenhuisopname revalidatie nodig? Of heeft u (tijdelijk) functieverlies na een ernstige ziekte? Bij SZR kunt u voor kortere of langere tijd revalideren op onze locatie Markant. SZR heeft bijvoorbeeld revalidatieprogramma’s voor heupfracturen, hersenbloeding of herseninfarct (CVA) en longaandoeningen (COPD). Ze zijn er op gericht dat u zo snel mogelijk weer terug kunt naar uw eigen woonomgeving.

Revalidatietraject
U revalideert bij SZR de hele dag. Tijdens therapie en trainingen, maar ook tijdens dagelijkse handelingen zoals aankleden, wassen, koken en koffiezetten. Ons motto is: ‘Alles is revalidatie’. De nadruk ligt op het behouden en verbeteren van uw kwaliteit van leven. U overlegt met de zorgmedewerkers en specialisten wat u thuis graag zelfstandig wilt doen. 

Onze speciaal opgeleide zorgmedewerkers zijn er om u te activeren en te ondersteunen tijdens uw revalidatieperiode. En er staat een team van specialisten van het Behandelcentrum van SZR voor u klaar. Zoals een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, bewegingsagoog, psycholoog en maatschappelijk werker. Zij werken intensief met u samen aan uw revalidatie en herstel.

  • Waar revalideert u?

    U revalideert in ons prachtige nieuwe revalidatiegebouw Markant. U heeft hier een eenpersoons appartement met eigen badkamer. Markant staat op het terrein van locatie Vrijthof in Tiel.

  • Als u klaar bent met revalideren

    Na uw revalidatie gaat u naar huis. Wij zorgen er samen met u en uw familie voor dat de overgang naar huis goed verloopt. Heeft u thuis nog behandeling, begeleiding of zorg nodig? Dan regelen wij dit voor u. Zo houdt u dezelfde behandelaren. Zij hebben contact met uw huisarts.
    Kunt u niet meer terug naar uw eigen huis? Dan bemiddelen wij bij het zoeken naar een passende woonomgeving.

Vragen?
Bel ons Zorg Adviespunt

Wij zijn er voor al uw vragen over zorg en behandeling.