Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Dementie

Dementie is een verzamelnaam van verschillende symptomen. Je kunt wel vijftig verschillende hersenziekten onder de term ‘dementie’ zetten. Wanneer een persoon lijdt aan deze ziekte kan informatie niet meer goed verwerkt worden door de hersenen. Helaas is het een ingewikkelde ziekte die veel vragen oproept bij mensen. Bij SZR behandelen en verzorgen wij mensen met dementie. 

Verschil alzheimer en dementie

Het verschil tussen alzheimer en dementie is erg simpel:  Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 verschillende ziektes. Alzheimer is één van de ziektes die hieronder valt. Daarbij is alzheimer de meest voorkomende vorm. 

Ouderen met dementie

Dementie kunt u opdelen in fases. Dit komt omdat het een progressieve ziekte is. We delen dementie op in drie fases:

Vroege fase 

In deze fase begint u veranderingen te zien in het gedrag en persoonlijkheid van een persoon. Denk hierbij aan geheugenproblemen, beroertes, depressiviteit en gevoelloos gedrag. Deze symptomen horen niet enkel bij dementie. Daarom is een diagnose stellen in deze fase niet altijd even makkelijk.

Middenfase

De symptomen verergeren. Dit heeft invloed op het dagelijks leven waardoor de persoon steeds meer afhankelijk wordt. Mantelzorgers krijgen het in deze fase ook steeds moeilijker. In deze fase kunnen de symptomen ook voor gevaarlijke situaties gaan zorgen. Denk hierbij aan het gedrag in het verkeer, het dwalen in en rondom het huis en hallucinaties.

Late fase

Het kan een aantal jaar duren voordat een persoon in de late fase terecht komt. De hersenen zijn in deze fase zwaar beschadigd. Zelfstandig functioneren is niet meer mogelijk, de persoon is afhankelijk van de omgeving. Opname is hier vaak noodzakelijk. Je ziet vaak dat mensen in deze fase veel eten maar toch erg veel afvallen, moeite hebben met kauwen en slikken, hun spraak verliezen of onrustig gedrag vertonen. 

Behandeling dementie

Wanneer de diagnose is vastgesteld wordt er gekeken naar de juiste zorg voor de patiënt. Dementie is niet te genezen maar met medicatie kunnen de symptomen wel geremd worden. 

Mensen met beginnende dementie kunnen de eerste periode nog thuis wonen. Zij hebben behoefte aan vaste structuur. Het ontmoetingscentrum van SZR is er voor mensen met beginnende geheugenproblemen.

Als de persoon niet meer thuis kan wonen kan deze persoon een plekje krijgen in een van onze woonzorglocaties. Hier krijgt de patiënt de gehele dag zorg van onze zorgverleners. Deze zorg is speciaal gericht op mensen met dementie. Persoonlijk en professioneel. Wij vinden het erg belangrijk dat familie en naasten nauw betrokken zijn bij het behandelproces. Deze periode willen wij zo prettig mogelijk maken voor beide partijen.

Hoe kom je de dag door met dementie?

Het is natuurlijk moeilijk om de alledaagse dingen te doen wanneer een persoon dementie heeft. Wel kunnen de kleinste dingen een persoon met dementie al goed doen. Dit zijn dingen als:

  1. Een blokje om lopen. Wandel bijvoorbeeld naar de supermarkt, tuincentra of dierenwinkel. Het is belangrijk om in beweging te blijven. 
  2. Praat kort en duidelijk. Zo kan de informatie beter verwerkt worden. 
  3. – Wanneer je praat met iemand met dementie is het verstandig om de aandacht naar jezelf te trekken. Dit doe je door bijvoorbeeld een hand op diegene zijn been neer te leggen en goed oogcontact te maken. 
  4. Humor werkt goed. Lach veel en maak grapjes. 
  5. – Maak duidelijke afspraken. Structuur is erg fijn voor een persoon met dementie. Dit doe je door een duidelijke dagindeling te maken. Gebruik visuele roosters en zorg ervoor dat er duidelijke klokken hangen in de omgeving. Zo heeft de persoon meer houvast. 

Wanneer deze tips niet meer goed werken staan wij van SZR voor u klaar. Wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. Bel naar 0800 – 0588 of mail naar zorgadviespunt@szr.nl

Vragen? Bel ons Zorg Adviespunt

Wij zijn er voor al uw vragen over zorg, behandeling en begeleiding.