Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Muziektherapie

Vrijwel iedereen kan genieten van muziek. Muziek brengt mensen samen. Dat muziek mensen gezond kan maken is minder bekend. Muziek is goed voor lichaam en geest. Als woorden soms moeilijk te vinden zijn, kan muziek een uitkomst bieden om gevoelens een plek te geven of om u beter te voelen. De muziektherapeuten van SZR helpen u daarbij. U kunt gebruik maken van de muziektherapeut als u woont bij SZR.  

Waarmee kan de muziektherapeut u helpen?
Muziektherapie is een vorm van behandeling en wordt vooral ingezet voor somberheid en depressie, angsten, rouw, problemen met taal (zoals afasie) en probleemgedrag (zoals onrust en claimen bij dementie).
Samen met de muziektherapeut kijkt u wat u prettig vindt,  wat u kunt en wat u nodig heeft. Muziektherapie kan bestaan uit zingen, luisteren of zelf muziek maken. Alleen met de therapeut of in groepsverband. De muziektherapeut geeft ook advies over wat u in het dagelijks leven kunt doen met muziek. 

De muziektherapeuten maken deel uit van het behandelcentrum van SZR. Dit is een  team dat bestaat uit onder andere fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, specialisten ouderengeneeskunde. Samen met u zorgen zij voor de best mogelijke behandeling.  

Een afspraak of vragen?
Bel ons Behandelcentrum

Wij zijn er voor al uw vragen over behandeling, therapie en begeleiding.