Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Ouderengeneeskunde

De specialisten ouderengeneeskunde zijn deskundig op het gebied van chronische aandoeningen, vaak bij ouderen. Zij richten zich op het verbeteren van uw gezondheid om daarmee uw kwaliteit van leven te behouden. Ook als u nog thuis woont kunt u gebruik maken van de specialist ouderengeneeskunde.

De specialisten ouderengeneeskunde hebben veel kennis van geheugenproblemen, revalidatie, palliatieve terminale zorg en chronische ziektebeelden, zoals de ziekte van Parkinson, longaandoeningen (COPD) en artrose.

Wij schakelen zo nodig andere deskundigen van het behandelcentrum van SZR in, bijvoorbeeld de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist of logopedist.

 • Waarmee kan de specialist ouderengeneeskunde u helpen?

  Steeds meer mensen met complexe zorgbehoeften wonen thuis. De specialist ouderengeneeskunde kan u (in samenwerking met de huisarts) advies geven en ondersteunen met kennis op het gebied van de ouderengeneeskunde. Wilt u een advies van een specialist ouderengeneeskunde, omdat u tegen uw grenzen aanloopt of denkt u dat er meer mogelijk is? Vraag uw huisarts om een consult bij de specialist ouderengeneeskunde.

 • Waar houden de specialisten ouderengeneeskunde spreekuur?

  De specialisten ouderengeneeskunde van SZR werken in regio Rivierenland. Er is er dus altijd één bij u in de buurt. De specialisten houden in het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) een spreekuur ouderengeneeskunde. Ze komen ook bij u op huisbezoek als het nodig is. De specialisten ouderengeneeskunde werken samen met de geriaters en diverse huisartsenpraktijken in de regio:
  – Eerstelijns Centrum Tiel (ECT)
  – Huisartsenpraktijk Drumpt in Tiel
  – Praktijk de Gravin in Tiel
  – Huisartsenpraktijken in de gemeente Buren: Buren, Lienden en Kesteren
  – Huisartsenpraktijken in de gemeente West Betuwe: Geldermalsen en Neerijnen
  – Huisartsenpraktijk Dodewaard

 • Hoe regelt u een afspraak?

  U kunt uw huisarts vragen om een consult bij de specialist ouderengeneeskunde. Hij kan dit voor u aanvragen. U hoeft geen cliënt van SZR te zijn om voor een afspraak in aanmerking te komen.

 • Wat zijn de kosten?

  Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten van een consult. Voor alle vergoedingen vanuit de basisverzekering geldt een eigen risico.

Vragen?
Bel ons Behandelcentrum

Wij zijn er voor al uw vragen over behandeling, therapie en begeleiding.