Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Psychologie

De psychologen van SZR zijn er voor ouderen met een chronische ziekte, beperking of dementie en hun naasten. Zij helpen u om hier mee om te gaan en praten over uw angst of depressieve gevoelens. U kunt gebruik maken van de psycholoog als u (tijdelijk) woont bij SZR.

Waarmee kan een psycholoog u helpen?
U kunt de psycholoog om hulp vragen bij bijvoorbeeld angst- en stemmingsklachten, gedragsveranderingen of cognitieve problemen. De psycholoog onderzoekt en stelt een diagnose en biedt u als u dat wenst verdere individuele behandeling. Heeft u gerevalideerd bij SZR? De psycholoog biedt u nazorg. Ook mantelzorgers kunnen gebruik maken van de psycholoog. Bijvoorbeeld voor advies hoe zij om kunnen gaan met hun naaste.

De psychologen maken deel uit van het Behandelcentrum van SZR. Een team bestaande uit onder andere fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, specialisten ouderengeneeskunde. Samen met u zorgen zij voor een optimaal behandelresultaat.

Een afspraak of vragen?
Bel ons Behandelcentrum

Wij zijn er voor al uw vragen over behandeling, therapie en begeleiding.