Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Dagbehandeling

Een langdurige ziekte, beperking of chronische ziekte kan uw leven behoorlijk op zijn kop zetten. Deskundige behandeling en begeleiding helpen u om het dagelijks leven weer op te pakken. Hiervoor kunt u terecht bij de dagbehandeling van SZR.

Met persoonlijke aandacht, oefeningen, therapie en adviezen werkt u aan uw herstel of aan het behoud van uw zelfstandigheid. Dat kan individueel of in groepsverband. Ook alledaagse dingen zoals koken, tafeldekken en koffie inschenken krijgen aandacht. Uw familie of mantelzorgers worden nauw betrokken. U bezoekt de dagbehandeling enkele dagen per week. Meestal twee of drie dagen. De andere dagen bent u gewoon thuis. 

Voor wie is de dagbehandeling?
Krijgt u te maken met een langdurige ziekte, beperking of chronische ziekte en u kunt nog wel thuis blijven wonen? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbehandeling. Bijvoorbeeld als u herstelt van een beroerte of een operatie, als u de ziekte van Parkinson heeft, of lichamelijke klachten doordat u ouder wordt.

  • Wie zijn betrokken bij uw behandeling?

    Bij uw behandeling betrekken we specialisten van het Behandelcentrum van SZR. Denk aan een fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, diëtist, muziektherapeut, psycholoog of specialist ouderengeneeskunde. Zij hebben veel kennis en ervaring met ouderen met meervoudige aandoeningen en chronische ziektes. De medewerkers van de dagbehandeling en de specialisten zorgen er samen voor dat u zo goed mogelijk leert omgaan met de handelingen die u zelf nog kunt. En dat u uw vaardigheden zo lang mogelijk behoudt.

  • Wat kost het?

    Uw zorgverzekeraar vergoedt dagbehandeling. U of uw verwijzer meldt zich aan voor dagbehandeling bij de cliëntadviseurs van het Zorg Adviespunt. Zij regelen uw aanmelding. Heeft u geen eigen vervoer? De cliëntadviseurs kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij uw zorgverzekeraar.

Vragen?
Bel ons Zorg Adviespunt

Wij zijn er voor al uw vragen over zorg, behandeling en begeleiding.