Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Vergoeding

Heeft u van een medisch specialist een verwijzing voor geriatrische revalidatie gekregen? Dan wordt dit vergoed door uw zorgverzekeraar of Wlz-zorg. Wat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw indicatie of verwijzing. Er zijn drie mogelijkheden voor Geriatrische revalidatiezorg (GRZ).

1. GRZ verwijzing
Dit wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). U heeft recht op een vergoeding vanuit uw basisverzekering. De zorgkosten vallen onder het eigen risico.

2. ELV verwijzing
Dit wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). U heeft recht op een vergoeding vanuit uw basisverzekering. De zorgkosten vallen onder het eigen risico.

3. Wlz-9b indicatie
U krijgt van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) een indicatie. U betaalt dan een eigen bijdrage aan het CAK. Het CAK berekend uw eigen bijdrage. U kunt hier zien hoe hoog deze bijdrage is.  

De cliëntadviseur van het Zorg Adviespunt kan u meer vertellen over de vergoeding en eventuele eigen bijdrage.