Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Wat is revalidatie?

Bij geriatrische revalidatie krijgt u behandeling en zorg dat gericht is op uw herstel. Het doel is dat u weer zo zelfstandig mogelijk kunt leven en dat u weer veilig thuis kunt wonen of in een passende woonomgeving. U leert omgaan met uw beperking en vergroot uw zelfredzaamheid. Revalideren is een intensieve periode. Het is een proces van leren en oefenen. U krijgt hierbij hulp van behandelaren en zorgmedewerkers.

Het behouden en verbeteren van uw kwaliteit van leven staat centraal tijdens uw revalidatie. U overlegt met de zorgmedewerkers en specialisten wat u thuis graag zelfstandig wilt doen. Samen stelt uw eigen revalidatieplan met persoonlijke doelen op.

Therapeutisch klimaat
U krijgt bij ons therapie en trainingen. Daarnaast krijgt u praktische oefenopdrachten om zelf te doen. Deze passen bij uw revalidatiedoel en persoonlijke wensen. Ook alle gewone dagelijkse handelingen zoals wassen en aankleden, een boterham smeren, koken en koffiezetten zijn onderdeel van uw revalidatieproces. Zo oefent u de hele dag door de activiteiten die u moet kunnen om weer zelfstandig te kunnen zijn. Dit noemen we een therapeutisch klimaat.

Revalidatieprogramma’s
SZR heeft samen met ziekenhuizen en zorgverzekeraars verschillende revalidatieprogramma’s ontwikkeld. We hebben programma’s voor cliënten met een heupfractuur, heuptransplantatie of -prothese. En voor cliënten die een hersenbloeding of herseninfarct (CVA), Parkinson of longaandoening (COPD) hebben. De revalidatieprogramma’s variëren van licht tot intensief. Iedere cliënt volgt zijn eigen revalidatieprogramma in zijn eigen tempo.