Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Behandelteam

Bij uw revalidatie zijn verschillende behandelaren betrokken. De behandelaren zijn de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, bewegingsagoog, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorger. Zij vormen samen met de verpleegkundigen, verzorgenden, woonzorgmedewerkers en woonassistenten uw behandelteam. Het team is gespecialiseerd in revalidatie. En heeft een brede kennis en ruime ervaring op het gebied van behandeling en/of begeleiding van oudere mensen met complexe en vaak meerdere aandoeningen. Zij begeleiden u intensief tijdens uw revalidatie. 

De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor uw revalidatie en herstel. Het behandelteam heeft regelmatig overleg met elkaar over uw behandeling. Daarnaast bespreekt het behandelteam iedere week de voortgang van uw revalidatie tijdens het revalidatieoverleg.