Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Herstelzorg

U kunt om een medische redenen tijdelijk niet thuis wonen. Daarom komt u bij SZR om te herstellen. Wij willen u zo goed mogelijk voorbereiden op uw verblijf. Daarom leggen we hier uit wat herstelzorg is.