Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Wat is herstelzorg?

U heeft geen ziekenhuiszorg meer nodig, maar u bent nog niet voldoende hersteld om weer zelfstandig te wonen. Of u heeft tijdelijk 24-uurs zorg nodig vanwege een ziekte of ongeval. Ook kan uw huisarts u adviseren om bij SZR te herstellen.

U krijgt verpleging en verzorging en als het nodig is krijgt u therapie of behandeling. Zo kunt u volledig en actief werken aan uw herstel en krijgt u alle zorg en comfort die u nodig heeft. Per week krijgt u maximaal 1,5 uur therapie en/of behandeling. Het doel van herstelzorg is dat u weer zelfstandig thuis kunt wonen of in een passende woonomgeving.

Therapeutisch klimaat
U krijgt bij ons therapie en trainingen. Daarnaast krijgt u praktische oefenopdrachten om zelf te doen. Deze passen bij uw hersteldoel en persoonlijke wensen. Ook alle gewone dagelijkse handelingen zoals wassen en aankleden, een boterham smeren, koken en koffiezetten zijn onderdeel van uw herstelproces. Zo oefent u de hele dag door de activiteiten die u moet kunnen om weer zelfstandig te kunnen zijn. Dit noemen we een therapeutisch klimaat.