Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Behandelteam herstelzorg

Bij uw herstel zijn verschillende behandelaren betrokken. De behandelaren zijn de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, bewegingsagoog, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorger. Zij vormen samen met de verpleegkundigen, verzorgenden, woonzorgmedewerkers en woonassistenten uw behandelteam. Het team is gespecialiseerd in revalidatie en herstelzorg van oudere mensen met complexe en vaak meerdere aandoeningen. Het team begeleidt u tijdens uw herstel. Het behandelteam heeft regelmatig overleg met elkaar over uw herstel. Daarnaast bespreekt het behandelteam iedere week uw voortgang tijdens het behandeloverleg.

De medisch behandelaar kan tijdelijk de taken van uw huisarts overnemen.