Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar herstelt u?

U verblijft tijdens uw herstel op de afdeling Meander in Vrijthof of op een afdeling in gebouw Markant. Uw medecliënten zijn veelal ouderen, die hier tijdelijk herstellen na een ziekenhuisopname of ziekte. Het kan voorkomen dat u tijdens uw herstel verblijft in het gebouw Markant